StickerApp i Lomma

StickerApp i Lomma

Den internationella aktören StickerApp har tillsammans med kunder och artister byggt upp ett community som utforskar potentialen med stickers. Tillsammans med Johan Sundberg arkitektur och Studio Ålund har vi skapat en inredning som stärker företagets kultur och tar vara på medarbetarnas drömmar.

En inredning som stärker företagets ambition

StickerApp har höga ambitioner för sin arbetsplats. Tidigt i projektet hölls ett antal workshops med medarbetarna för att fånga in arbetsplatsens kultur och personalens drömmar. Resultatet från dessa workshops har varit av yttersta vikt i utformningen av företagets nya interiöra miljö.

StickerApps bildliga och fysiska kärna är produktionshallen, runt vilken företagets andra funktionerna är orienterade. Det rumsliga sambandet understryks genom att interiören i produktion, administration och kreation delar samma materialpalett.

Kund: StickerApp
Plats: Lomma
Status: Färdigställt
Priser/utmärkelser: Nominerad till Guldstolen 2023
Foto: Markus Linderoth

Ett samarbete mellan Johan Sundberg arkitektur AB, Studio Ålund AB och White arkitekter AB

Inredningen stärker företagets ambition att främja samarbete och sudda ut gränser mellan de anställda.

Inredningens baspalett är underordnad arkitekturen, med varma, naturliga material och en sammanhållen estetik. Interiören är en lugn och stabil motvikt till StickerApps produkt, klistermärken med starka färger och former. Det finns en omsorg om alla ytor, från omklädningsrum till kontor och sociala rum.

Arbetsplatsens sociala centrum finns i den generösa cafeterian och matsalen, där de anställda kan samlas och umgås. I det ljusa rummet som kan öppnas mot utsidan finns specialritade långbord och bänkar, konsekvent utformade i linje med arbetsplatsens inriktning. Cafeterians kök har förberetts för att i framtiden kunna öppna för allmänheten.

Stickit fabrik

Utformningen av StickerApps arbetsmiljö är ett samarbete mellan Johan Sundberg arkitektur AB, Studio Ålund AB och White arkitekter AB. Projektet visar hur långt det går att nå när tre kontor har ett kreativt samarbete, med en kund som vågar drömma om och satsa på att skapa en industriarbetsplats långt utöver det vanliga.

Kontakt & Team

Martin Pålsson

Martin Pålsson

Inredningsarkitekt

+46 721 73 32 11

Karolina Nilsson

Ansvarig inredningsarkitekt

Anna von Gegerfeldt

Ansvarig inredningsarkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...