Två Whiteprojekt nominerade till Uppsalas arkitekturpris

Dagvattendammen på Exercisfältet och Hospitalsträdgården i Uppsala är två av fem nominerade till Uppsalas arkitekturpris. White Arkitekter har ritat båda projekten.

Uppsala kommuns arkitekturpris ska sporra byggaktörer och arkitekter att utveckla projekt till en hög arkitektonisk nivå med god hållbarhet. Det ska engagera byggbranschen och Uppsalabor i arbetet med god gestaltad miljö och väcka debatt om de värden som god arkitektur ger. Nu har årets fem nominerade projekt offentliggjorts och två av dem står White bakom.

Dagvattendammen på Exercisfältet har väckt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Bland annat har den varit nominerad till en Dezeen Award, ArchDaily Building of the Year och publicerats i medier runt om i världen. Juryn för Uppsalas arkitekturpris kallar den: Ett vackert och funktionellt projekt som ger möjlighet till en promenad i gränsen mellan stad och natur.

Hospitalsträdgården i Ulleråker har White tillsammans med Sweco och Uppsala kommun utvecklat till en ny stadsdelspark. I sin motivering skriver juryn bland annat: Med stor respekt för den kulturhistoriska miljön har hospitalsträdgården både återfått sin forna glans och getts nya funktioner för boende och besökare.

Juryn går nu vidare i sitt arbete med att utse årets vinnare, som kommer att presenteras den 17 juni.

Dela gärna!