Två White-projekt nominerade i Årets Fasad

I Mur- och putsföretagens tävling Årets Fasad 2022 står White bakom två av tre nomineringar i kategorin Nyproduktion. Bland de nominerade är Magasin X i Uppsala och Torns församlingsgård i Stångby. Vinnaren utses den 10 november.

Magasin X är Sveriges största kontorsbyggnad i trä. Utvändigt består byggnaden av glas, skiffer och solceller. Det norska skiffret som klär stora delar av fasaden har låg klimatpåverkan och skiftar i färg beroende på väder- och ljusförhållanden.

Fasaden består även av stora glasytor och den sida som vetter mot syd är till viss del klädd i solceller som tillsammans med solceller på taket laddar byggnadens batteribank som i sin tur fördelar och försörjer el vid strömavbrott. Magasin X certifieras enligt miljöklassificeringssystemet LEED med den allra högsta certifieringsnivån Platinum.

Genom Magasin X har vi tagit storskaligt byggande till en ny hållbarhetsnivå. Sett till fasaden har vi gjort noggranna materialval för att hitta de mest hållbara lösningarna. Bland annat valde vi noggrant ut skiffret som har en låg klimatpåverkan men vi gjorde också ett medvetet val att ha relativt lite trä i fasaden. Detta eftersom skiffer kräver mindre underhåll än trä och på så sätt har en längre livslängd i utomhusmiljö.
Anders Tväråna, ansvarig arkitekt Magasin X

Torns församlingsgård är en om- och tillbyggnad av ett befintligt församlingshem i Stångby strax utanför Lund. Projektet består av två delar: en tidigare församlingssal som byggts om till kontorslokaler åt personalen och två nya volymer som ger plats åt en ny församlingssal och barn- och ungdomsverksamhet. Tillsammans bildar de en trelängad gård.

Församlingsgårdens typologi och materialitet gör att den landar väl i det skånska landskapet och i det lilla stationssamhället. En skarpskuren volym med fasad av mörkrött tegel och tak av skärmtegel rymmer den nya församlingssalen. Murverket är homogent, utan rörelsefogar eller konsoler. Salen har ett långt takfönster i nock och i gaveln ett fönster med korsmotiv i fiberbetong, som båda vackert släpper in ljuset i rummet. En låg volym, uppglasad mellan huvudentré och församlingsgårdens trädgård, binder samman salsvolymen med den befintliga byggnaden. De nya volymerna har en stomme av limträ, som avtecknar sig i de glasade delarna av fasaderna.

Vi har medvetet arbetat med skärpan i detaljerna, både i fasad och interiör och med teglets och träets uttryck. Fasaden ger församlingen ett vackert, tåligt och underhållsfritt hus och invändigt har de fått en varm och inbjudande miljö att låta sin verksamhet växa i.
Rebecka Wijk, ansvarig arkitekt Torns församlingsgård

Det är åttonde året som Mur- och Putsföretagen – branschföreningen för murat och putsat byggande delar ut priset Årets Fasad. Vinnaren offentliggörs den 10 november.

 Kontakt

Rebecka Wijk

Rebecka Wijk

Arkitekt

Malmö

+46 40 660 93 41

Anders Tväråna

Anders Tväråna

Arkitekt, Kontorsledning

Uppsala

+46 18 18 38 57

Dela gärna!