Torns församlings­­gård, Stångby

Torns församlings­­gård, Stångby

I stationssamhället Stångby utanför Lund ligger Torns församlingsgård. En plats för religösa ceremonier, men också för fika, sång och samtal. Högtidlig men informell, med ambitionen att bli en mötesplats i en växande by.

Torns församlingsgård är resultatet av ett parallellt uppdrag för Svenska Kyrkan i Stångby. Uppgiften var att ge Torns församling möjlighet att utveckla sin verksamhet genom en om- och tillbyggnad av de befintliga lokalerna.

Projektet består av två delar: den tidigare församlingssalen har byggts om till kontorslokaler för församlingens personal och två nya volymer ger plats till bland annat barn- och ungdomsverksamhet och en ny församlingssal.

Kund: Svenska kyrkan, Lunds pastorat, Torns församling
Plats: Stångby
Storlek/yta: ca 700 kvm
Projekt start/slut: 2018-2022, vinst i parallellt uppdrag 2018 2022
Utmärkelser: Lunds stadsbyggnadspris 2022, årets fasad i kategorin årets nybyggnad 2022, Mur- och Putsföretagen
Foto: Peter Westrup, Henrik Rosenqvist

Projektet började med en tävlingsvinst, men har vuxit till så mycket mer. Det har varit en spännande resa att lära känna församlingen och få det nya huset att passa för deras verksamhet.
Rebecka Wijk, ansvarig arkitekt

Att byggnadens arkitektur skulle vara förankrad i den skånska byggnadstraditionen stod klart tidigt i processen. Den färdiga byggnaden är lik de allra första skisserna. För teamet kändes det kändes det självklart att arbeta med ett tydligt, traditionellt gavelmotiv mot bygatan. Eftersom det fanns ett önskemål från verksamheten om en omgärdad trädgård var det också naturligt att placera volymerna som hos en trelängad skånsk gård – då skapas en skyddad plats i det blåsiga klimatet.

Redan första gången vi kom till platsen kändes det självklart att arbeta med ett tydligt, traditionellt gavelmotiv mot bygatan.
Rebecka Wijk, ansvarig arkitekt.

Relationen mellan ute och inne

Relationen mellan ute och inne är en röd tråd i gestaltningen, med stillsamma utblickar mot landskapet och stora öppningar som låter besökarna röra sig mellan huset och trädgården. Stora befintliga träd har bevarats och fungerar som riktmärken i det flacka landskapet. Ett långt takfönster i samlingssalen öppnar sig mot himlen och släpper in det vandrande ljuset.

Utvändigt anpassar byggnaden sig till sin omgivning med en mörkröd tegelfasad som ger skärpa och tyngd åt volymerna. Murverket är homogent, utan rörelsefogar eller konsoler. Den som kliver in möts av en varm insida som precis som stommen är utförd helt i trä. Installatopnerna är i huvudsak dolda och det mesta av snickerierna är specialritade och platsbyggda.

Tradition möter framtid

Den höga målsättningen har varit en vacker byggnad med litet klimatavtryck, lång hållbarhet och minimalt underhållsbehov. Att kyrkan bygger med ett framtidsperspektiv märks också i byggnadens program – rummen är utformade så att de kan växa och krympa i takt med församlingens skiftande behov.

De kommande åren står Stångby inför en stor förändring när nya utbyggnadsområden ska utvecklas i anslutning till den gamla bykärnan. Den nya församlingsgården ligger mellan det gamla stationssamhället och den kommande bebyggelsen. Med de nya lokalerna har församlingen fått en inbjudande miljö att välkomna små och stora till. En mötesplats för hela Stångby, där tradition kan möta framtid.

Kontakt & Team

Rebecka Wijk

Rebecka Wijk

Arkitekt

+46 766 39 47 80

Rebecka Wijk

ansvarig arkitekt

Fredrik Nilsson

handläggande ingenjör

Henrik Rosenqvist

arkitekt

Josef Wiberg

arkitekt

Åsa Haremst

ansvarig inredningsarkitekt

Markus Magnusson

ansvarig landskapsarkitekt

Alexander Henriksson

landskapsarkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...