Sara Kulturhus finalist i Årets Bygge 2022

Sara Kulturhus har utsetts till en av tre finalister i tävlingen Årets Bygge 2022, i kategorin samhällsfastigheter. Den prestigefulla tävlingen anordnas årligen av tidningen Byggindustrin och syftar till att lyfta fram alla aspekter och aktörer i ett framgångsrikt byggprojekt.

I år har intresset för tävlingen varit rekordstort och hela 89 förslag skickades in. Nu har juryn utsett 18 finalister i sex olika kategorier; bostäder, hotell och kontor, infrastruktur, industribyggnader, samhällsfastigheter och renovering. En vinnare kommer att koras i varje kategori, samt en totalvinnare. Alla projekt granskas utifrån de fem kriterierna arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan.

Samordning och kvalitetssäkring på ny nivå
Sara Kulturhus invigdes i september 2021 och har hyllats världen över för att vara en ledstjärna inom hållbar design. Med sina 20 våningar är Sara Kulturhus inte bara Skellefteås nya landmärke – det är också ett av världens högsta trähus.

Med dess höga hållbarhetsambitioner och stora komplexitet hade det digitala arbetssättet en nyckelroll i att förverkliga projektet. White Arkitekter ansvarade både för BIM-strategi och BIM-samordning i en gemensam kommunikationsmodell med drygt 300 000 byggnadselement, 72 användare och 5 500 ärenden. Samordningslösningen gjorde att alla discipliner kunde effektivisera projektet från projektering till bygget, minska resursslöseriet och säkerställa hållbarhetskrav i uppfyllandet av det övergripande målet; att realisera visionen att bygga 20 våningar helt i trä. Att ha en gemensam kommunikationsmodell sparade även tid vid tilldelning av projektmodeller likväl som att det minskade risken för fel, då alla hela tiden jobbade med korrekt underlag. Ingen i projektet behövde någonsin ladda ner en samordningsmodell.

Initialt var tanken att sju företag skulle jobba i kommunikationsmodellen. Men intresset för att delta växte i projektgruppen och fler och fler bad om att få vara med.

Som mest var det 72 användare på 19 olika företag som jobbade i modellen.

Hållbart och smart
Sara Kulturhus är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld, med solceller på tak och fasader och batterilager. En batteribackup hanterar strömförsörjningen vid elavbrott och Skellefteåkraft kommer att använda huset som forskningsprojekt om smart energiförsörjning. Huset har fjärrvärme och fjärrkyla, men värme och kyla till fastigheten produceras framför allt av en värmepump som ingår i fastighetens energisystem och som tillvaratar och återvinner spillenergi från övriga staden.

Byggnaden har även ett smart styrsystem som läser av huset med hjälp av AI. Det handlar exempelvis om var el, värme och kyla kommer att behövas beroende på vad som händer i huset, hur många som bor i hotellrummen, hur scenerna är bokade och hur mycket el som produceras.

Årets Bygge 2022 avgörs den 24 mars, då det blir stor prisutdelning på Construction Summit i Stockholm, där alla 18 finalister kommer att vara inbjudna.

Kontakt

Robert Schmitz

Robert Schmitz

Arkitekt, Kontorsledning

Stockholm

+46 8 402 26 52

Dela gärna!