Psykiatrins kvarter nominerat i Borås Stadsbyggnadspris

I fjol färdigställdes Psykiatrins kvarter vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och nu är vi glada över att kunna konstatera att det är nominerat i Borås Stadsbyggnadspris i kategorin Offentliga byggnader. Vinnaren offentliggörs den 26 oktober.

Totalt är 15 nominerade bidrag i fem kategorier med och tävlar om Borås Stadsbyggnadspris. Gemensamt för bidragen är att de bidrar till att göra Borås till en ännu mer attraktiv stad. Ett av de projekt som är med och tävlar är Psykiatrins kvarter där våra specialister inom vårdarkitektur står bakom såväl arkitektur som inredning. Småskalighet, ljusa miljöer och träbeklädd inredning är några av de framstående ledstjärnorna i projektet.

Under vårt arbete med Psykiatrins kvarter höll vi en nära dialog med användarna för att på bästa sätt nå målet att avstigmatisera den psykiatriska vården och dess patienter. Genom att arbeta med småskalighet undveks att kvarteret uppfattas som en storskalig institution samtidigt som vi skapade en trygg miljö för såväl patienter och anhöriga som personal.

Vi är glada över att det här viktiga projektet uppmärksammas genom att nomineras i Borås Stadsbyggnadspris. Vi känner också stolthet över att ha skapat en miljö som både är välkomnande och läkande som bidrar till en trivsammare vårdtid och snabbare tillfrisknad för patienterna.
Cristiana Caira, ansvarig arkitekt, White Arkitekter

Tack vare att vi under utformandet av lokalerna drog nytta av väderstrecken leds dagsljuset, som har en läkande effekt, in och skapar ljusa miljöer. Trä används konsekvent som material interiört vilket i sin tur skapar en varm och avstressande miljö medan färgskalan består av milda kulörer hämtade från naturen.

För att patienterna ska ha möjlighet att själva välja enskildhet eller socialt umgänge finns olika storlekar på rum samtidigt som gårdarna inbjuder till aktivitet och uppmuntrar kontakt mellan människor.

Sedan den 17 oktober går det att ta del av alla nominerade bidrag i Stadsrummet som ligger i Kulturhuset i Borås. Bidragen presenteras i affischform samt kartor där samtliga byggnader är utplacerade. Vinnaren offentliggörs den 26 oktober.

Psykiatrins kvarter har tidigare blivit lovordat i den internationella tävlingen European Healthcare Design Awards 2021 och tilldelats Best International Healthcare Development 2021 på Better Healthcare Award.

Contact Person

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Nyckelkundansvarig

Göteborg

+46 31 60 87 77

Dela gärna!