Psykiatrins kvarter, Södra Älvsborgs sjukhus

Psykiatrins kvarter, Södra Älvsborgs sjukhus

Att avstigmatisera den psykiatriska vården och dess patienter har varit en viktig del vid skapandet av Psykiatrins kvarter vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås. Byggnader som skapar förutsättningar för vård i en välkomnande och läkande miljö som stärker delaktighet och värnar patientens integritet.

Utformning i nära dialog med användarna

Ambitionen var att skapa en klinik som inte känns som en stängd institutionell anläggning. SÄS psykiatriska klinik består av slutenvårdsavdelningar, en akutavdelning för en 80-bäddsenhet för vuxenpsykiatri (VUP), en 10-bäddsenhet för barn och ungdomspsykiatri (BUP) samt en rehabiliteringsenhet och administrativa kontor.

Genom nära dialog med användarna utformades kliniken för att främja patientens oberoende, frihet och självansvar. Dessutom kunde en lugn och säker miljö för personal, anhöriga och besökare upprättas.

Kund: Västfastigheter
Plats: Borås, Sweden
Status: Färdigställt 2021
Priser och utmärkelser: 2013 WAN Award Best Future Healthcare Building
Bilder: Felix Gerlach och White View

Med en humanistisk designmetod som uppmuntrar till interaktion med platsen och naturen, ger kliniken en trygg och säker miljö för patienters återhämtning, för deras anhöriga och för personal.

De nya byggnaderna är del av satsningen på utveckling av den psykiatriska vården inom SÄS och inrymmer bland annat avdelningar för heldygnsvård, öppenvård och lokaler för utbildning.

Småskalighet och variation

När man närmar sig kvarteret får det inte upplevas som en storskalig institution. Interiört undviks långa och monotona korridorer och mindre enheter skapas och anpassas till tomtens unika kvalitéer och varierade topografi.

Förslaget är väl genomarbetat med en presentation som visar på kunskap och inlevelse i byggnadens framtida verksamhet... Simply spectacular!
2013 Wan Awards International Jury

Ljusa miljöer

Dagsljuset har en läkande effekt och lokalerna utformas för att dra nytta av väderstrecken. Gårdarna leder ljuset längst in i lokalerna och mitt i avdelningens hjärta erbjuder dagrummen dagsljus, varierande utblickar och grönska som skapar en känsla av frihet i alla våningsplan.

Skiftande utemiljöer

Landskapet gestaltas så att det kan upplevas på flera olika sätt. Gårdarna erbjuder sinnesupplevelser, inbjuder till aktivitet och uppmuntrar till kontakt mellan människor. En slingrande stig till naturområdet skapar möjlighet till promenader och en mer aktiv gård gestaltas i anslutning till rehabiliteringsenheten.

Material

Trä är konsekvent använt för väggbeklädnad, stomme eller golv i valda delar. Ett naturligt och varmt material som binder ihop kvarteret och skapar en ombonad och avstressande miljö. Färgsättning bidrar till att synliggöra olika platser och hjälpa till i orienteringen. Färgskalan är hämtad från naturen och har milda kulörer.

Frihet och möjlighet till social interaktion

Patienten ska ha möjlighet att välja enskildhet eller olika grader av socialt umgänge. Därför finns olika rum; det lilla allrummet, stora dagrum, aktivitetslokaler samt gårdarna. Vårdrummet är den privata vrån där enkelrummen har balkonger och fönster mot naturen.

Delaktighet

Patienter, personalen och närstående är jämlika och delaktiga i vården. Rummen för samvaro dimensioneras så att personal och närstående kan umgås tillsammans med patienterna och i samtalsrummen kan jämlika möten ske.

Läkande arkitektur

Under det senaste decenniet har frågan om arkitekturens läkande egenskaper väckt allt större intresse i Sverige. Erfarenheter och nya forskningsrön visar på ett starkt samband mellan den fysiska vårdmiljön och patienternas välbefinnande och återhämtning. Utöver de rent funktionella aspekterna av byggnader är det viktigt att väga in vårdmiljön. Inom psykiatrin, där patienter ofta stannar under en längre tid, har dessa frågor stor betydelse. White har stor erfarenhet av byggnader för psykiatri, erfarenheter som även varit föremål för forskning.

Trappa med konstverket ”All the colors you are”

Kontakt & Team

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Nyckelkundansvarig

+46 703 15 86 77

Carl Molin

Magnus Brunner

Stefan Lundin

Karin Jakobsson

Katharina Thullner

Ylva Andersson

Jens Axelsson

Emma Persson

Rikard Sjöberg

Susanna von Eyben

Elisabeth Sandberg

Johanna Augustsson

Johanna Deines

Olof Nordensson

Therésè Elmquist

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...