Priorn vinner Malmö stads miljöbyggpris Gröna Lansen

Likt träden i Magistratsparken intill handlar Priorn lika mycket om vad som händer ovan jord som under. Därför är vi glada att se både vår takträdgård och geoenergilösning vinna Gröna Lansen, Malmö stads pris för ett miljömässigt hållbart byggande.

När Vasakronan valde White 2010 togs ett framsynt beslut att göra Priorn självförsörjande med en geoenergianläggning som sträcker sig 350 meter rakt ner under markytan. Idag förser Priorns geoanläggning även en intilliggande fastighet med värme och kyla. Nu har Priorn prisats med Malmö stads Gröna Lansen för sin ekologiska hållbarhet.

Priorn är ett första avstamp på vägen till klimatneutralt byggande i staden. Som föregångare visar Priorn var de stora insatserna behöver sättas in för att nå Malmös klimatmål.
Ur juryns motivering

Juryns motivering:

”Priorn har energilösningen som sticker ut – eller snarare ner till 350 meters djup. Med geoenergi förses byggnaden med både värme och kyla efter säsongens behov. Dessutom räcker energin även till grannfastigheten. Som en stillsam kontrast till det centrala och energifyllda läget vilar Sinnenas trädgård på toppen av Minnesklinikens verksamhet. Takträdgårdens olika rum bjuder på upplevelser för doft, syn och känsel, som ger goda minnesassociationer och möjlighet till återhämtning för patienter, anhöriga och personal. Priorn är ett första avstamp på vägen till klimatneutralt byggande i staden. Som föregångare visar Priorn var de stora insatserna behöver sättas in för att nå Malmös klimatmål.”

Otroligt roligt att vinna Gröna Lansen! De tekniska lösningarna i Priorn är en förutsättning för att projektet ska bli hållbart. Men byggnadens arkitektoniska kvaliteter i materialval och byggnadstekniska detaljer är det som gör att Priorn får den status, omtanke och kärlek så att kommande generationer ser den som bevaransvärd.
Martin Sundberg, ansvarig arkitekt på White

Sol och grönska

Högt ovan jord förser takets solpaneler Priorn med el samtidigt som den lägre huskroppens takträdgård främjar hälsa och biologisk mångfald. Minneskliniken är världsledande inom forskning och behandling av bland annat Alzheimer’s sjukdom. Inspirerade av SLU’s terapiträdgård i Alnarp norr om Malmö, ville man skapa en avskild miljö att promenera och vistas i. Landskapsarkitekt Markus Magnusson:

– Vi hade workshops där jag höll i pennan och de beskrev sina tankar och idéer om gröna rum, yoga och en walk and talk-slinga för patienter och personal. En helande plats där många skulle kunna vistas samtidigt utan att störa varandra, mitt i staden.

Växande begrepp

Förutom geoenergi, solpaneler och grönska är fastigheten försedd med fönster anpassade för att ta hand om variationer i dagsljus och solstrålning. Allt för att balansera inomhusklimat och temperatur. Martin Sundberg, ansvarig arkitekt från White, vill ändå utveckla hållbarhetsbegreppet:

– Hållbarhet riskerar ibland att begränsas till tekniska parametrar som man kan mäta för att avgöra om ett hus är hållbart eller inte, här och nu. Med Priorn är målet att skapa en byggnad som Malmöborna och brukarna tar till sig och värnar om även om femtio eller hundra år. Älskar du något vill du behålla det. Inte riva. Och det är också hållbarhet.

 

Nära samarbete

En serie volymstudier och noga utvalda material lade grunden till den slutgiltiga utformningen av kontorshuset Priorn.

– Tillsammans med White har vi skapat ett hus som knyter samman stadsbilden i mötet mellan bostäder, kultur och två parker. Allt i nära dialog med Malmö stadsbyggnadskontor. Det var viktigt för oss med en byggnad som platsade i den befintliga stadsbilden, säger Carl-Johan Gustavsson, projektledare på Vasakronan.

Fredrik Nilsson, gruppchef och byggnadsingenjör på White pekar på Operans höga volym som exempel och fyller i: 

– Både materialpaletten och geometrierna speglar omgivande kvarter och byggnader, med inslag av danskt tegel, portugisisk travertin och Bohuslänsk granit från Bohuslän. Men även putsad betong, som på operans högdel.

Läs mer om Priorn här »

Läs mer om värdeskapande grönska här »

 

 

Kontaktpersoner

Martin Sundberg

Martin Sundberg

Arkitekt, Kontorschef

Malmö

+46 40 660 93 18

Markus Magnusson

Markus Magnusson

Landskapsarkitekt

Malmö

+46 40 660 93 54

Dela gärna!