Värdeskapande grönska

Värdeskapande grönska

Urbaniseringen gör att de gemensamma ytorna i våra städer krymper och behovet av grönska ökar. Vi behöver integrera fler innovativa funktioner i den byggda miljön för att våra städer ska bli hållbara, bidra till välbefinnande och hantera klimatförändringar.

Fasadgrönska, odlingsbara balkonger, sinnliga terrasser och taklandskap för restorativa miljöer eller aktivitet är alla delar som ökar värdet för oss alla såväl som för fastigheten.

Genom att optimera ytorna i den byggda miljön så att de kan ge plats åt så väl återhämtning och aktiv rekreation som ökad biologisk mångfald blir staden mer hållbar och resilient.

 

Varje fastighet är unik och kräver ett helhetsgrepp där vi landskapsarkitekter kan hjälpa dig att ta rätt beslut. Taken är många gånger en outnyttjad resurs som i kombination med andra insatser är ett sätt att utnyttja fastighetens yta mer effektivt. Vi ser idag att det sker en förflyttning från två håll. Dels ställer städer och stater högre krav på att fastigheter ska bidra med grönska och ekosystemtjänster. Dels har efterfrågan från såväl privatpersoner som företag i spåren av pandemin ökat på välfungerande gröna utemiljöer som ger mervärde.

 

Vi har därför tagit fram följande två kostnadseffektiva och hållbara erbjudanden. Läs mer om dem nedan.

Våra erbjudanden

Grön transformation av befintlig fastighet

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning för hur ni kan transformera er fastighet till en grön oas med ökat fastighetsvärde som dessutom bidrar till välbefinnande och en mer hållbar stad – nu och i framtiden. Läs mer om grön transformation »

Läs mer

Optimera ytorna och kvaliteten i er nybyggnation

Framtidens byggnader måste ge mer än de tar. Att integrera grönska vid nybyggnation är ett effektivt sätt att öka fastighetsvärdet, stärka ert varumärke och bidra till en mer hållbar stad för alla – både ekologiskt och socialt. Läs mer om hur ni optimerar ytor och kvalitet »

Läs mer

Kostnadsfri konsultation!

Vill du öka din förståelse för hur värdeskapande grönska ökar värdet på din fastighet? Boka in våra experter på en kostnadsfri workshop, så hjälper vi dig att förstå de möjligheter som finns i just ditt projekt.

Inspirationsprojekt: Grön transformation

Genom att integrera gröna lösningar i befintliga byggnader kan vi ge dem nytt värde, stärka deras attraktivitet och bidra till en hållbar stad. Det är ett nytt och spännande grepp som är relativt outforskat, därför har vi skapat ett idéprojekt som visar på vilka möjligheter vi har att lyfta den redan byggda miljön.

 

I inspirationsvideon ovan ser ni Areim Fastigheters ”Ångtvätten” i Stockholm, där vi visar hur man kan transformera en befintlig fastighet till en grön oas genom att addera grönska och optimera ytorna på fastighetens tak.

 

DeepDives

Se upp! Låt grönskan frodas på stadens tak

Det våras för grönskan på stadens väggar och tak. Mitt i Malmös pulserande stadsliv har vi skapat en lummig takträdgård – och det finns gott om outnyttjade platser att ta tillvara på.
Läs mer om blomstrande grönska »

Läs mer

Gemenskap och klimatnytta när takåsarna grönskar

Gröna tak är vackra, lugnande – och nyttiga! De minskar belastningen på dagvattensystemet, sparar energi och gynnar mikroklimatet. På Smörslottsgatan i Göteborg binder en unik takterrass samman den gröna skogen utanför, med vardagens bestyr. Läs mer om gröna tak »

Läs mer

Kunskap nyckeln till lösningar som fungerar

Forskning och utveckling är central för oss. Jenny Nordius Stålhamre har deltagit i flera projekt kring urban grönska och håller precis på att avsluta en rapport om ett nytt system för bevattning av fasadgrönska. Här kan du läsa mer om resultaten i rapporten».

Läs mer

Sju sätt att skapa värde på taket

Det finns många sätt att utnyttja takyta för att skapa ytterligare värde. Varje projekt är unikt och kräver en lösning som passar den specifika byggnaden och platsen. Här är sju exempel på hur vi skapar mervärde åt våra kunder och samhället.

Läs mer

Vill du veta mer om värdeskapande grönska? Kontakta oss!

 

Louise Didriksson

Louise Didriksson

Landskapsarkitekt, Head of Business Development East Africa, Utvecklingsansvarig

Göteborg

+46 31 60 87 24

Markus Magnusson

Markus Magnusson

Landskapsarkitekt

Malmö

+46 40 660 93 54

 

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...