Tillfällig arkitektur öppnar upp för dialog med hjälp av AR

I Norre Katts Park i Halmstad visar en återbrukad paviljong upp det nya, mer öppna och tillgängliga Hallands Konstmuseum som en tredimensionell, virtuell modell i Augmented Reality – förstärkt verklighet.

2017 fick White i uppdrag av Hallands Konstmuseum att rita en temporär paviljong för det internationella evenemanget The Tall Ships Races där museet berättade om Halmstads maritima historia. Vi skapade en mötesplats, en paviljong i trä med integrerade sittplatser som bjöd in till samtal.

 

2018 skapas ett nytt tillfälligt rum i staden genom att återanvända samma paviljong men i en annan form. I Norre Katts Park – bara ett stenkast bort från museet, visar paviljongen upp det nya, mer öppna och tillgängliga museet som en tredimensionell, virtuell modell i Augmented Reality – förstärkt verklighet. I mitten av paviljongen står en orange piedestal med ett trackningmönster där besökaren via en app på sin telefon eller surfplatta själv kan styra upplevelsen genom att röra sig runt piedestalen.

Platsen blir ett exempel på hållbara och tillfälliga arkitektoniska strukturer i staden där vi snabbt kan skapa nya mötesplatser och föra en dialog om vår gemensamma stadsmiljö.
Jessica Kusnadi, arkitekt

Paviljongen behåller sin identitet genom sina olika stadier, men är flexibel i sin form för att kunna anpassas utifrån nya förutsättningar. De mörkgråa utställningsmodulerna har återanvänts och i taket sitter de integrerade solpanelerna som försörjer den invändiga utställningen med belysning.

 

Som arkitekter strävar vi alltid efter att vara så tydliga som möjligt i vår kommunikation om det vi skapar, oavsett om du är beställare, brukare eller allmänhet. Genom att jobba utforskande och nyfiket undersöker och utvecklar vi nya metoder för att kommunicera med vår omvärld.

Tänk stort! Börja litet! Misslyckas snabbt! Skala stort!

Genom vår innovationsmodell i White Research Lab – WRL har projektet fått medel för att testa AR och tillföra en digital del till utställningen i paviljongen. I WRL bjuds alla våra medarbetare och kunder in att utforska olika digitala aspekter och lösningar i en organiserad labb-miljö.

Utforskandet sker ihop med vad vi kallar digitala coacher - personer inom företaget med expertkompetens inom många närliggande områden.
Viktor Melin, byggnadsingenjör

Paviljongen är tänkt att vara en återkommande struktur i staden som kan liva upp, skapa nyfikenhet och ge ny energi till olika platser. Givetvis i skepnad som är anpassad till platsen och som passar budskapet som ska kommuniceras.

 

Årets tillfälliga paviljong i Norre Katts Park finns på plats under hela sommaren 2018 fram till slutet av augusti.

Dela gärna!