Hallands Konstmuseum

Hallands Konstmuseum

Vid Nissans strand ligger Hallands Konstmuseum – Halmstads regionala centrum för visuell kultur. I sin nya form blir muséet och den omgivande utemiljön en självklar och tillgänglig besöks- och mötesplats med fokus på konst och kultur för alla åldrar. En plats där kreativitet och natur blir ett givet inslag i vardagen.

Nya möjligheter för kultur

Hallands Konstmuseum saknade utrymme för tillfälliga utställningar och evenemang. En analys av platsen och omgivningen vid vattnet visade på stor potential att förbättra besökarupplevelsen och locka personer som inte vanligtvis besöker ett museum. Den ursprungliga entrén saknade anknytning till staden. Dessutom var det vackra böljande landskapet mot Nissan underutnyttjat.

Kund: Wästbygg AB, Halmstad kommun
Plats: Halmstad
Status: Färdigställt 2019
Area: 2000 + 1600 kvm
Utmärkelser: Hallands arkitekturpris 2022
Foto: Stephan Bozic

Som en solfjäder öppnar byggnaden upp sig mot vattnet och genom de generösa glaspartierna kan besökare både beundra det omgivande landskapet och se aktiviteter i muséet.

Tydligare koppling till omgivningarna

Orienteringen och lokaliseringen av nybyggnaden har styrts av staden och vattnet. De nya volymerna har placerats norr om det ursprungliga museet och vilket har skapat möjlighet för två entréer, en mot gatan och en i parken, medan Nissan bildar en majestätisk bakgrund.

Trädgården – ett samarbete mellan landskapsarkitekter, ljusdesigners och konstnären Maria Stigsdotter Drott – öppnar upp muséet mot Nissan och blir en naturlig förlängning av Norre Katts park. Här välkomnas besökaren från åpromenaden via ett generöst entréstråk att besöka muséet.

Hallands Konstmuseum är en plats i staden där människor i alla åldrar kan träffas. Denna välkomnande känsla sträcker sig till museets landskap - utomhusytorna är lika viktiga som insidan.
Jimmie Ahlgren, kontorschef, White i Halmstad

Flexibel och välkomnande entré

Den nya entrédelen, med fasad av träskivor i en varm rödbrun ton som är en referens till det befintliga teglet, är navet som sammankopplar muséets nya och gamla delar och bjuder in besökarna. Som en solfjäder öppnar byggnaden upp sig mot vattnet och genom de generösa glaspartierna kan besökare både beundra det omgivande landskapet och se aktiviteter i muséet.

Receptionen och kaféet utgår från samma punkt  – ett centralt läge där muséets personal kan välkomna gäster från båda entréerna. Butiken finns intill kapprummet bara en halvtrappa ner från receptionen. Entrédelen kan även fungera oberoende av andra delar av museet så att aktiviteter kan hållas i hörsalen medan utställningsytorna är stängda. För större evenemang kan hörsalen öppnas upp mot kaféutrymmet med den intilliggande uteserveringen genom en glasad vikvägg.

I kontrast till den öppna, ljusfyllda entrébyggnaden är byggnaden för de nya utställningssalarna, i betong, nästan helt sluten. Den slutna konstruktionen uppfyller dagens höga krav på klimat och säkerhet, vilket innebär helt nya möjligheter för museet. Den formgjutna betongytan är täckt med ett repeterande mönster; en abstrakt referens till de befintliga fasaderna, med inspiration från fasadens tydliga horisontella och vertikala element. Under dagen ger reliefen upphov till ett skiftande skuggspel på betongen. Under kvällstid används den mönstrade fasaden för projiceringar av ljuskonstverk (konstnär Mikael Ericsson).

Tillgänglighet har varit ledordet för hela projektet. Genom entrébyggnaden och trädgården öppnar vi upp muséet mot omgivningen, vilket gör det till en naturlig mötesplats vid åpromenaden.
Karin Höök, ansvarig landskapsarkitekt
Vi har arbetat med mönster i betongen för att få ner skalan och samtidigt skapa en dynamisk fasad.
Lotta Sundell, ansvarig arkitekt

Ateljéer och bibliotek

Den ursprungliga tegelbyggnaden har genomgått en omfattande renovering. De ursprungliga utställningssalarna på det två översta planen har återställts från olika tiders tillfälliga lösningar som magasin, teknikrum och hörsal och fått tillskott av bland annat en konstateljé för barn, vuxna och besökande konstnärer. Här finns också ett nytt bibliotek för personal och besökare utöver arbetsplatser för personalen.

Offentlig arkitektur som andas kultur

Konsten i sig har givetvis spelat en viktig roll i utformningen av de nya museiutrymmena, liksom landskapet utanför. Konstnärer har arbetat tillsammans med designteamet från White för att skapa offentlig arkitektur som andas kultur; såväl utvändigt som invändigt.

Projektet har präglats av samarbeten med muséet, entreprenören, övriga konsulter och konstnärer. Från White har hus-, landskap- och inredningsarkitekter, dagsljusspecialister och ljusdesigners deltagit. Läs mer om inredningsuppdraget av Hallands konstmuseum här!

Kontakt & Team

Lotta Sundell

Lotta Sundell

Arkitekt, Kontorschef

+46 721 58 31 62

Jimmie Ahlgren

Byggnadsingenjör

Lotta Sundell

Ansvarig arkitekt

Jessica Kusnadi

Arkitekt

Viktor Melin

Byggnadsingenjör

Karin Höök

Ansvarig landskapsarkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...