Nya Slussen säkrar dricksvatten och blir en attraktiv plats för folkliv

SLUSSENS NYA LANDSKAP | Del 2 av 3. Den nya vattenanläggningen har fått namnet Victoriaslussen. Att minska översvämningsrisken och säkra dricksvattnet i Stockholm och Mälardalen är en av de viktigaste delarna i Slussens ombyggnad. Men det blir även en väl gestaltad och varierad plats för aktivt stadsliv.

Tillsammans med Foster+Partners och beställaren Stockholms stad skapar White nya Slussen, vilken är den femte som byggs mellan Södermalm och Gamla stan och kommer att vara knutpunkt för tiotusentals resenärer som passerar dagligen. Samtidigt blir det en egen destination med helt nya publika rum, där man vill dröja sig kvar länge. Gestaltningen av de nya platserna stödjer och framhäver Slussens kvaliteter; den storslagna öppenheten, utsikterna, närheten till vatten och det rika folklivet. Intill den guldfärgade Slussbron finns generösa träytor med uteserveringar i kvällssol och på nya Slusstorget finns bänkar där man kan slå sig ner ovan vattnet. Norra slusstrappan kommer att erbjuda vyer över hela Slusstorget och Mälarterrassen.

Mellan sött och salt
Den nya vattenanläggningen är anpassad för att klara kommande klimatutmaningar och möta de framtida behov som högre vattennivåer innebär. Anläggningen ska både minska översvämningsrisken och säkra dricksvattnet i Stockholm och Mälardalen. De två avbördningsluckorna kallas Slussens hjärtklaffar, då de hjälper till att reglera vattennivåerna i Mälaren genom att släppa ut vatten till Saltsjön. De är gjorda av rostfritt stål och väger 85 ton vardera, vilket gör dem till några av världens största. Luckorna är fästa i botten och är alltid lite öppna för att hålla ett jämnt flöde från Mälaren. Vid behov sänks luckorna för att öka flödet och vid full kapacitet kan 1 400 kubikmeter vatten per sekund tappas ut, jämfört med 300 kubikmeter vatten per sekund i den tidigare anläggningen.

– Tänk vilket skådespel när 1 400 kubikmeter vatten per sekund strömmar fram under ens fötter. Det vill man uppleva från Saltsjöterassen eller Slusstorget, säger Gustav Jarlöv, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på White Arkitekter.

Att om några år få sitta nära vattnet på Slusstorget en sommarkväll, omgiven av båtar som slussar och människor som strosar mellan Gamla stan och Södermalm är något jag längtat efter länge. Det kommer att bli en helt unik plats
Paula Mackenzie, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på White Arkitekter

Tack vare nya bryggor och en öppen miljö kommer man på nära håll kunna se på när båtar slussar mellan sött och salt.

I mitten av Slusstorget ligger den 160 meter långa slusskanalen, där cirka 16 000 båtar kommer att kunna slussas varje år. Kanalen är tolv meter bred, fyra meter djup och har en segelfri höjd på 4,6 meter. Den nya slussen har två unika slussportar, som går ner i botten i stället för att öppnas åt sidorna. Vid slussning strömmar först vattnet underifrån, för att vattennivån ska justeras mjukt och starka strömmar undvikas. När porten har skjutits ner i sin ficka kan båtarna passera och en slussning tar mellan fem och sju minuter.

Tack vare nya bryggor och en öppen miljö kommer man på nära håll kunna se på när båtar slussar mellan sött och salt. Slusskanalen har två öppningsbara broar för gående och cyklister. Vid slussning fälls broarna upp en i taget, vilket gör den nya lösningen effektiv eftersom en bro alltid är tillgänglig.

Ska hålla i hundra år
Den högre avtappningskapaciteten översvämningssäkrar inte bara Mälardalen, utan även infrastruktur som tunnelbanan. Nya Slussen ska klara en havsnivåhöjning på cirka en meter på global nivå, vilket med landhöjningen inräknad innebär en havsnivå som är cirka 0,5 meter högre än idag i Stockholmsområdet. Det innebär att nya Slussen anpassas till den havsnivåhöjning som SMHI bedömer som sannolik inom anläggningens livslängd på hundra år.

Erosionsskydd säkrar vattenmiljön
För att skapa en hållbar vattenmiljö i området runt hela Mälaren handlar Slussen-projektet även om att undvika vattenerosion, som kan orsakas av vattenflöden och är en nednötning av sjöbottnen. Då den nya vattenanläggningen kommer att hantera ett mycket större flöde av vatten, kan det leda till en kraftigare nednötning av sjöbottnen än tidigare. Projektet har därför identifierat några platser i Mälaren som har förstärkts med erosionsskydd; Hässelby Strand, Centralbron, Söderströms bro (tunnelbanebron), Riddarholmen och Hammarby Sluss, samt i Saltsjön på östra sidan av Slussbron.

 

Vill du veta mer om Slussen? Kontakta oss!

Gustav Jarlöv

Gustav Jarlöv

Landskapsarkitekt

Uppsala

+46 18 18 38 16

Paula Mackenzie

Paula Mackenzie

Landskapsarkitekt, Ställföreträdande gruppchef

Stockholm

+46 8 587 121 08

Jack Johnson

Jack Johnson

Landskapsarkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 36

Fler texter i artikelserien om nya Slussen

Det nya gröna slussen

SLUSSENS NYA LANDSKAP | Del 1 av 3. Det nya Slussen som nu tar form i Stockholms hjärta är det grönaste sedan Stockholm började växa fram. Men att skapa förutsättningar för att få växtligheten att trivas och frodas i den miljön är en komplex uppgift.

Läs mer

De har jobbat med Slussen i 13 år – och är fortfarande lika hängivna

SLUSSENS NYA LANDSKAP | Del 3 av 3. Nya Slussen är inte bara ett stort och komplext projekt, det är även ett projekt som pågår under många år. White Arkitekter har varit landskapsarkitekter för Slussen-projektet i 13 år och vi tog ett snack med några av hjärnorna bakom projektet för att förstå hur man håller engagemanget vid liv under så lång tid.

Läs mer

Dela gärna!