Det nya gröna Slussen

SLUSSENS NYA LANDSKAP | Del 1 av 3. Det nya Slussen som nu tar form i Stockholms hjärta är det grönaste sedan Stockholm började växa fram. Men att skapa förutsättningar för att få växtligheten att trivas och frodas i den miljön är en komplex uppgift.

Slussen är en utmanande plats för växtlighet. De nya torgen och parkerna som White Arkitekter utformar tillsammans med beställaren Stockholms stad, vilar till stor del på bjälklag och det är mycket som ska rymmas under marken. Det blir trångt för stora träd som behöver plats för sina rötter och bjälklagen behöver vara starka nog att stå emot tyngden av både jord och växtlighet. Dessutom måste regnvattnet ha någonstans att ta vägen.

Vi har jobbat med naturhärmande tekniska lösningar för att få in så mycket grönska som möjligt. Växtlighet är viktigt ur många aspekter: Den ger bland annat skugga, renar luften och stärker den biologiska mångfalden. Men kanske viktigast av allt så gör den Slussen till en plats där människor kommer att trivas och vilja vara.
Paula Mackenzie, ansvarig landskapsarkitekt på White

Omkring 100 träd av olika slag kommer att planteras i nya Slussen. På Södermalmstorg och i Katarinaparken planteras bland annat ginnalalönn, berlineral, mannaask, kinesträd, körsbärsplommon, gleditsia, japansk magnolia och rosenmagnolia.

På Ryssgården planteras ett kinesträd och längs Munkbrokajen sätts smalbladig silverbuske. På Mariagränd tillkommer stora syrener. Syrener sätts också vid Stadsgårdsleden i kombination med ornäsbjörk, som är Sveriges riksträd. I anslutning till träden anläggs planteringsytor med lägre buskar och perenner som är noggrant planerade för att det ska finnas arter som blommar under hela säsongen – från tidig vår till höst. Arterna har också valts med omsorg för att gynna våra pollinatörer.

Grönskan får också ta plats på de nya byggnaderna vid Mälarterrassen. Deras gröna tak vinklas ner för att kunna ses från gatan. På så sätt blir det också något som vi kan uppleva från marknivå, förutom fördelarna som ett grönt tak ger när det kommer till att fördröja regnvatten.

Katarinaparken

Katarinaparken

Allra grönast blir Slussens nya park – Katarinaparken – som sträcker sig från Katarinahissen ända ner till kajnivån. Detta blir en grön fristad för de som bor och arbetar i området och en välbehövlig plats för lek och avkoppling. Att kliva in i Katarinaparken från det hektiska stadslivet blir en stark kontrast. Parken öppnar sig med en slående utsikt mot Saltsjön och besökaren kommer befinna sig i samma stora landskapsrum som Skeppsholmen och Djurgården. Parkens mittpunkt är en stor gräsyta med en rejäl sittbar kant samt frodiga planteringar och trädgrönska.

Förutom Katarinaparken blir Södermalmtorg ett torg som präglas av träd och grönska. Där reser sig ett sittlandskap av granit med stora träd ur torget och skapar utblickar över Stadshuset och Riddarfjärden.

Grönskan kompletteras med granit i olika format och ytbearbetning i mark och murar. Det ger en fin kontrast och granit är en slitstark sten som åldras på ett vackert sätt. Slussens stensatta delar ska knyta an till stadens befintliga stenpalett.

En klar förändring från den förra Slussen där betong var det dominerande materialet. Att använda naturmaterial är också en del i Slussens förvandling från en plats för bilar till en plats där människans trivsel hamnar i första rummet.

Ambitionen är att göra Slussen till en plats för folkliv med närhet till vatten. Materialen är en viktig del i det. De anknyter till stadens historia, är sköna att ta och sitta på och berättar tydligt att det här är en plats där människors trivsel är i viktig.
Jack Johnson, ansvarig landskapsarkitekt på White

 

Vill du veta mer om Slussen? Kontakta oss!

Gustav Jarlöv

Gustav Jarlöv

Landskapsarkitekt

Uppsala

+46 18 18 38 16

Paula Mackenzie

Paula Mackenzie

Landskapsarkitekt, Ställföreträdande gruppchef

Stockholm

+46 8 587 121 08

Jack Johnson

Jack Johnson

Landskapsarkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 36

Fler texter i artikelserien om Nya Slussen

Nya Slussen säkrar dricksvatten och blir en attraktiv plats för folkliv

SLUSSENS NYA LANDSKAP | Del 2 av 3. Den nya vattenanläggningen har fått namnet Victoriaslussen. Att minska översvämningsrisken och säkra dricksvattnet i Stockholm och Mälardalen är en av de viktigaste delarna i Slussens ombyggnad. Men det blir även en väl gestaltad och varierad plats för aktivt stadsliv.

Läs mer

De har jobbat med Slussen i 13 år – och är fortfarande lika hängivna

SLUSSENS NYA LANDSKAP | Del 3 av 3. Nya Slussen är inte bara ett stort och komplext projekt, det är även ett projekt som pågår under många år. White Arkitekter har varit landskapsarkitekter för Slussen-projektet i 13 år och vi tog ett snack med några av hjärnorna bakom projektet för att förstå hur man håller engagemanget vid liv under så lång tid.

Läs mer

Dela gärna!