De har jobbat med Slussen i 13 år – och är fortfarande lika hängivna

SLUSSENS NYA LANDSKAP | Del 3 av 3. Nya Slussen är inte bara ett stort och komplext projekt, det är även ett projekt som pågår under många år. White Arkitekter har varit landskapsarkitekter för Slussen-projektet i 13 år och vi tog ett snack med några av hjärnorna bakom projektet för att förstå hur man håller engagemanget vid liv under så lång tid.

Stockholms innerstad har en unik karaktär där storstadsbebyggelsen samspelar med skärgårdslandskapet. Nu utvecklas staden ytterligare när Slussen förvandlas från trafikapparat till en mänsklig miljö med ett rikt folkliv, rum för upplevelser och platser som skänker en stunds ro.

White Arkitekter har varit landskapsarkitekter för Slussen-projektet sedan 2010. Tillsammans med Foster+Partners och beställaren Stockholms stad omvandlar vi en av stadens mest centrala delar till en attraktiv plats för människor. Processen innehåller stadsbyggnadsfrågor, långsiktiga strategier kring hållbarhet och klimat och komplexa trafiksituationer som ska lösas med höga gestaltningsambitioner.

På vilket sätt är det unikt att jobba med Slussen?

– För mig är det två saker. Dels platsen mitt i Stockholm, som är otroligt viktig för många människor, dels är det teamet där jag nu har känt många i mer än tio år. Visst kan vi ha diskussioner men alla månar verkligen om slutresultatet och gör sitt bästa för att nå dit, det är extremt respektfullt och lustfyllt, säger Paula Mackenzie, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på White Arkitekter.

Hon får medhåll från sin kollega Jack Johnson, även han uppdragsansvarig landskapsarkitekt på White.

Jag har tänkt tidigare att jag har jobbat med stora projekt, men jag har aldrig varit så pass stolt som jag är över Slussen. Det här projektet har en helt annan skala och betydelse på en samhällsnivå. Jag tänker ofta att det här är något jag kan berätta om för mina barn.
Jack Johnson, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på White Arkitekter

Ni har lämnat in tusentals handlingar genom åren. Hur har ni gjort för att hålla engagemanget vid liv under alla år?

– Det handlar om en kombination tror jag, vi är engagerade personer för att vi tycker att projektet är så viktigt. Men projektet i sig har även gjort oss engagerade och kärnan är den gemenskap som finns och att ambitionsnivån är så hög. Dessutom är kontinuitet en av våra USP:ar. När projekten är långa hänger vi kvar och tappar därför inte den kunskap som byggts upp, säger Gustav Jarlöv, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på White Arkitekter.

Minnet tar med honom många år tillbaka i tiden, när han och några kollegor skulle bygga en fysisk modell av Slussen. Parallellt pågick kontorets julfest.

– Jag minns att jag hörde julfesten börja och pågå medan vi byggde modellen. När vi gick hem 05.30 för att sova en timme innan vi åkte för att presentera modellen så var festen slut, säger han.

Under åren har 26 personer på White Arkitekter jobbat med landskapsprojektet. Gruppen berättar att det genomgående har varit en bra dialog med beställaren Stockholms stad. I projektet är White Arkitekter sidokonsult till ELU, som är generalkonsult, och de har lyckats skapa ett bra arbetsklimat med underkonsulterna, där det är en generös och kamratlig stämning. Även samverkansentreprenaden med Skanska har varit viktig för projektet och arkitekterna har kunnat arbeta på en helt annan detaljnivå än man vanligtvis gör.

– Jag har aldrig varit med om ett sådant lärorikt projekt. Det har alltid funnits något nytt att lära sig, om exempelvis markvärme, sten och brokonstruktion, säger Jack Johnson.

På tal om att lära sig nya saker – på vilket sätt har ni jobbat med innovation i det här projektet?

Ett exempel är landskapsprojekteringen i Revit där projektet har drivit på utvecklingen av programmet, inte bara för oss utan för många kontor. Eftersom Slussen byggs parallellt med vårt arbete krävs en enormt noggrann projektering och samordning. Det har verkligen underlättats genom att vi projekterar i Revit, säger Paula Mackenzie, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på White Arkitekter

De nya torgen och parkerna vilar till stor del på bjälklag och det är mycket som ska rymmas under marken. Det blir trångt för stora träd som behöver plats för sina rötter och bjälklagen behöver vara starka nog att stå emot tyngden av både jord och växtlighet. Dessutom måste regnvattnet ha någonstans att ta vägen.

– Vi har tagit fram nya dagvattenlösningar med tunna vattenmagasin trots att marken till stor del vilar på bjälklag som ska stå emot tyngden. Magasinen kommer att hålla kvar vattnet och leda ner det i marken och fördröjas, så att det kommer växterna till del, säger Gustav Jarlöv.

Projektets ambition är att allt ska hålla i över hundra år och då vill man gärna använda robusta och beprövade lösningar som härmar naturen, men vi har även drivit på för innovation för att hitta nya metoder som samtidigt lever upp till beställarens förväntningar och krav. Vi har fått vara tydliga med hur vi kan leverera både innovation och hållbarhet i det här projektet.
Gustav Jarlöv, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på White Arkitekter

Vilka känslor har ni för projektet nu?

– När jag ser de delar som redan är klara så överträffar de mina förväntningar. Många var förtjusta i gamla Slussen men det vi skapar nu är så tydligt med en logisk design, där det är lätt att navigera och välfungerande för infrastrukturen, säger Jack Johnson.

– När man har jobbat så länge med ett projekt måste man älska det. Man måste vara uthållig och gilla det storskaliga och den långa processen, säger Paula Mackenzie.

 

Det är helt unikt att få vara med och forma detta mitt i Stockholm, det skapar så många platser för människor. Detta projekt om något innefattar alla drömmar om vad man skulle kunna jobba med som landskapsarkitekt.
Paula Mackenzie, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på White Arkitekter

– För min del var Slussen-projektet ingen stormig förälskelse i början, jag var lite avvaktande och reserverad och det var många tuffa möten. Men sen började känslorna djupna och nu blir jag varm i hjärtat när jag tänker på Slussen, säger Gustav Jarlöv.

 

Vill du veta mer om Slussen? Kontakta oss!

Gustav Jarlöv

Gustav Jarlöv

Landskapsarkitekt

Uppsala

+46 18 18 38 16

Paula Mackenzie

Paula Mackenzie

Landskapsarkitekt, Ställföreträdande gruppchef

Stockholm

+46 8 587 121 08

Jack Johnson

Jack Johnson

Landskapsarkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 36

Tidigare artiklar i serien om nya Slussen

Det nya gröna slussen

SLUSSENS NYA LANDSKAP | Del 1 av 3. Det nya Slussen som nu tar form i Stockholms hjärta är det grönaste sedan Stockholm började växa fram. Men att skapa förutsättningar för att få växtligheten att trivas och frodas i den miljön är en komplex uppgift.

Läs mer

Nya Slussen säkrar dricksvatten och blir en attraktiv plats för folkliv

SLUSSENS NYA LANDSKAP | Del 2 av 3. Den nya vattenanläggningen har fått namnet Victoriaslussen. Att minska översvämningsrisken och säkra dricksvattnet i Stockholm och Mälardalen är en av de viktigaste delarna i Slussens ombyggnad. Men det blir även en väl gestaltad och varierad plats för aktivt stadsliv.

Läs mer

Dela gärna!