Nu öppnar Sara Kulturhus – en av världens högsta träbyggnader

Sara Kulturhus i Skellefteå är ett av världens högsta trähus. Med sina 20 våningar och formstarka arkitektur blir det stadens nya landmärke. Den klimatpositiva byggnaden har satt Skellefteå på världskartan och blivit en internationell ledstjärna för hållbar arkitektur och konstruktion.

Fem år efter att vi vann tävlingen att gestalta Skellefteås nya kulturhus öppnas nu dörrarna till invånarnas nya offentliga vardagsrum. I det 30 000 kvadratmeter stora huset ryms Skellefteå Konsthall, Museum Anna Nordlander, Västerbottensteatern, det nya Stadsbiblioteket och The Wood Hotel med tillhörande restaurang, spa och konferenscenter. Byggnaden har olika kroppar som till form och storlek är skräddarsydda för de olika verksamheterna.

 

Gestaltningen är en hyllning till stadens rika trätradition som tagits vidare med den lokala träindustrin. Skellefteå har en lång tradition av träbyggnation, men många trähus försvann när stadskärnan moderniserades. Genom att kombinera den lokala trätraditionen med innovativ teknik och ingenjörskonst förs nu stadens träarv in i en ny era.

 

– En av de största utmaningarna i projektet var att övertyga folk att bygga något som inte byggts tidigare. Men med viljan och ambitionen att bryta ny mark inom träarkitektur och hållbart byggande har vi nu realiserat projektet i trä i en skala som många aldrig hade kunnat föreställa sig, säger Robert Schmitz och Oskar Norelius, ansvariga arkitekter på White.

Det vi ser nu är resultatet av ett fantastiskt samarbete med kommunen, samarbetspartners och vårt interdisciplinära team på White, där alla jobbat ihärdigt mot samma mål.
Robert Schmitz och Oskar Norelius, ansvariga arkitekter

Betydligt lägre miljöpåverkan

Projektet är en viktig milstolpe för oss på White, vars vision är att all vår arkitektur ska vara klimatpositiv från år 2030. Sara Kulturhus binder mer än dubbelt så mycket koldioxid som materialproduktion, transport och byggandet på plats gett upphov till. Den medvetna utformningen i kombination med ett banbrytande energisystem som utvecklats av Skellefteå Kraft och ABB minskar byggnadens energianvändning. Solpaneler på taket producerar förnyelsebar energi som tillsammans med träkonstruktionen kompenserar mer än väl för de koldioxidutsläpp som byggnaden orsakar. Under 50 år är Sara Kulturhus en klimatpositiv* byggnad. Och byggnaden är ämnad att stå i minst 100 år.

 

– All uppmärksamhet som byggnaden får kan användas till att promota hållbart byggande i hela världen. Vi hoppas att projektet inspirerar och hjälper andra i vår gemensamma omställning till ett klimatneutralt samhälle, säger Robert Schmitz och Oskar Norelius.

 

Kulturhuset har även utformats med flexibilitet som utgångspunkt, så att lokalerna enkelt kan anpassas för att vara fortsatt relevant i framtiden.

Träinnovation på nya höjder

Genom att förverkliga en komplex byggnad med olika volymer och ett 75 meter högt trähus breddar Sara Kulturhus användningen av trä som byggnadsmaterial – även för mer komplexa och höga byggnader.

Projektet har krävt en rad innovativa lösningar inom masstillverkning av trä för att hantera spännvidder, flexibilitet, akustik och den övergripande tekniska utmaningen. Tillsammans med Dipl.-Ing. Florian Kosche har två olika konstruktionssystem utvecklats, ett för kulturhuset och ett för hotellet. Det 20 våningar höga hotellet är byggt av prefabricerade 3D-moduler i korslimmat trä staplade mellan två hisschakt som också är av KL-trä. Den lägre delen av byggnaden som rymmer kulturhuset består av en prefabricerad trästomme med pelare och balkar av limträ och skjutväggar i KL-trä.

I Sara Kulturhus har trä använts i ny skala, inte bara som ett ytskikt för syns skull. Massiva pelare, balkar, skivor och väggar formar rummen och ger dem sitt eget unika uttryck. Det är solitt, varmt och mänskligt och det känns.
Robert Schmitz och Oskar Norelius

I en recension av Sara Kulturhus skriver arkitekturkritikern och journalisten Mark Isitt: ”Att det är en arkitektur som läst av sitt sammanhang alldeles perfekt är uppenbart, redan vid ett snabbt ögonkast”.

Ett kulturhus för alla

Sara Kulturhus är folkets hus. Det utformades för att bli ett kulturellt nav för hela kommunen – en offentlig arena där alla ska känna sig välkomna. Byggnadens centrala placering i staden, dess stora genomskinliga glasfasader och entréer i alla riktningar skapar tillsammans en öppen och inbjudande mötesplats. Utrymmen som vanligtvis är dolda bakom kulisserna är öppna och synliga från gatan, så att hantverket bakom den kreativa processen synliggörs. I hjärtat av Sara Kulturhus finns en gigantisk oprogrammerad foajé som bjuder in till spontanitet, kreativitet och gemenskap för att locka nya målgrupper till kulturhuset.

Med samarbete och gemenskap som utgångspunkt, har utrymmet för varje enskild verksamhet kunnat minskas med cirka 70 procent. Men tack vare att ytan delas gemensamt har varje organisation tillgång till över 130 procent av den yta de behöver. Ytorna kan sammanfogas för större evenemang eller delas in i mindre utrymmen och skapa nya former av konstnärliga samarbeten för husets olika aktörer, samt ge nya möjligheter för allmänheten att delta. Genom att blanda olika verksamheter och fylla byggnaden med flera olika funktioner kommer dessa att berika varandra likväl som det berikar kommunen i helhet.

 

 

* Klimatpositivt innebär att emissioner från material och energi är lägre än kollagring i träet. Se byggnadens klimatbudget här.

 

 

Kontaktperson

Robert Schmitz

Robert Schmitz

Arkitekt, Kontorsledning

Stockholm

+46 8 402 26 52

Dela gärna!