Masthuggskajen och Nya Tunnelbanan prisas i Sweden Green Building Awards

I årets Sweden Green Building Awards utsågs Tunnelbanans blå linje till Barkarby till vinnare i kategorin Årets hållbara infrastruktur, medan Masthuggskajen i Göteborg fick utmärkelsen Årets citylab-projekt. White har varit delaktiga i och gestaltat båda projekten.

Längs med södra Älvstranden börjar Göteborgs nya stadsdel Masthuggskajen ta form. En stadsdel som kommer innebära att Göteborgs centrum växer västerut och får en tydlig anknytning till vattet. De två karaktärsfulla höghusen, Brick Studios och Våghuset, är båda utformade av White Arkitekter och kommer att bli en del av stadens nya ansikte.

Masthuggskajen är ett av norra Europas mest omfattande stadsplaneringsprojekt som ska göra Göteborg mer klimatanpassat för framtiden. Enligt juryn kan projektet ses som en influenser inom hållbar stadsutveckling och stå som modell för fler om utvecklar liknande områden.

 

–  Vi är otroligt stolta över att vara en del i projektet. Masthuggskajen är banbrytande vad gäller hållbarhet, och Våghuset och Brick Studios blir några av de första byggnaderna att komma på plats, säger Mattias Lind, ansvarig arkitekt i projektet på White.

Det känns roligt att vara med och bana vägen för utvecklingen av vårt framtida hållbara Göteborg.
Mattias Lind, ansvarig arkitekt på White

Utbyggnaden av tunnelbanans blå linje till Barkarby tilldelades priset för Årets hållbara infrastruktur. På uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggnad av tunnelbanan har White Arkitekter utformat och samordnat två nya stationer på linjen i samarbete med Ramboll, Tyréns och konstnärer. Projektet visar på ett hållbarhetsarbete som är förankrat i alla tre hållbarhetsdimensionerna; miljömässigt, socialt och ekonomiskt, enligt juryns motivering.

– Det är otroligt roligt att få vara med och utforma framtidens kollektivtrafik. Stockholm måste klara av att växa samtidigt som den klarar hållbarhetsmålen och blir mer tillgänglig för fler människor. Här är kollektivtrafiken är en enormt viktig pusselbit för att få det att fungera. Det är därför fantastiskt att projektet uppmärksammas på det här sättet.
Stefan Forsberg, ansvarig arkitekt i projektet på White Arkitekter

De två stationerna Barkarbystaden och Barkarby kommer bli viktiga knutpunkter för kollektivtrafikresenärer när de planeras öppna 2026. Båda stationerna har gestaltats arkitektoniskt i nära samarbete med konstnärer som står för den konstnärliga utformningen, för att skapa en tydlig helhet. Gestaltningen av stationen Barkarbystaden har hämtat sin inspiration från platsens långa historia som flygfält.

 

Här kan du läsa mer om juryns motiveringar till vinnarna i Sweden Green Building Awards.

Om Masthuggskajen

Masthuggskajen ligger längs med södra Älvstranden i Göteborg, i direkt anknytning till det kulturfyllda folklivet runt Järntorget och Linné. I och med den nya stadsdelen kommer storleken på Göteborgs centrum nästintill fördubblas. Kajen, som historiskt har varit en viktig del av Göteborgs hamn och dess verksamhet, blir nu en tongivande del av Göteborgs nya ansikte, präglat av stadens kontraster och ett hållbart stadsliv.

 

Masthuggskajen är ett unikt samarbete mellan Göteborg Stad, Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Tillsammans tar man ett helhetsgrepp för att utveckla en hållbar stadsdel, och projektet var det första i Sverige som tilldelades en Citylab-certifiering. Ambitionen för stadsdelen är att det ska vara enkelt att leva klimatsmart. Alla byggnader ska ha en låg miljöpåverkan gälllande dagvattenhantering, energianvändning och kretslopp. Smarta lösningar för återbruk, goda förutsättningar för delningsekonomi, lånecyklar och bilpooler tillsammans med översvämmningsskydd är exempel på hur Masthuggskajen kommer göra Göteborg mer klimatanpassat för framtiden.

Dela gärna!