Tunnelbanans blå linje – Akalla till Barkarby

Tunnelbanans blå linje – Akalla till Barkarby

Just nu genomförs den största utbyggnaden av Stockholms tunnelbanenät på mer än trettio år. Utbyggnaden omfattar totalt 18 stationer och tre mil spår. På uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggnad av tunnelbanan har vi utformat och samordnat två nya stationer i den pågående utbyggnaden.

Trygga och säkra miljöer för alla resenärer

På gamla flygfältet i Barkarby skapas nu den nya stadsdelen Barkarbystaden som beräknas ha upp till 50 000 invånare år 2035. Blå linjen förlängs från Akalla till Barkarby och blir en viktig knutpunkt för kollektivtrafikresenärer.

Kund: Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana
Plats: Barkarby, Järfälla
Status: Pågående, planerad trafikstart 2026
Spårlängd: 4 kilometer

Certifiering: Ceequal Excellent
Bilder: White Arkitekter

Två tunnelbanestationer, pendeltågsstation och spårtunnel

I utbyggnaden av Blå linjes Akallagren eller sträckan Akalla-Barkarby ingår de två tunnelbanestationerna Barkarbystaden och Barkarby, pendeltågsstationen Barkarby och en spårtunnel på cirka fyra kilometer samt diverse anslutande anpassningar av befintliga anläggningar. Projektet finansieras genom ett samarbete mellan stat, kommun och region.

Att hantera avsaknaden av dagsljus i tunnelmiljöerna är en av de stora, arbetsmiljökritiska faktorerna att ta hänsyn till i projektet. Lösningen är att arbetsplatserna, det vill säga spärrkioskerna, placeras ovan mark. Alla fyra uppgångar till de två stationerna har placerats i paviljonger eller integrerade i markplan i framtida byggnader. Att ha berg runt byggarbetsplatsen innebär produktionstekniska utmaningar och andra tekniskt invecklade krav och förutsättningar. Därför har flera specialister och tekniker varit involverade i samarbetet genom våra partners i teamet Ramboll och Tyréns.

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana samordnar synergieffekterna mellan de tre linjerna som planeras och byggs ut samtidigt. Inom ramen för detta står White även för formgivningen av den nya tunnelbanans framtida sittbänkar som kommer att stå på alla nya plattformar.

Projektet är dominerat av teknik- och installationsfrågor. Därför har fokus på resenären varit speciellt viktigt. I nära samarbete med andra konsultgrupper och konstnärer har vi skapat miljöer som resenärerna kan uppleva som trygga och säkra.
Stefan Forsberg, ansvarig arkitekt på White

Konstnärlig utformning av stationerna Barkarbystaden och Barkarby

Stockholms tunnelbana brukar kallas för världens längsta konstutställning. Konstnärerna har spelat en viktig roll i utformningen av stationerna. Varje station har genom en öppen tävling fått en konstnär som hjälper till att gestalta stationsmiljön där den konstnärliga idén sammanvävs med arkitektonisk gestaltning. Detta bidrar till att sätta fokus på gestaltningen och resenären.

Helena Byström står för den konstnärliga utformningen av Barkarbystadens station som tar avstamp i platsens långa historia som flygfält. Filmprojektioner på plattformens bergväggar ska ge en känsla av att befinna sig ovan molnen och det kommer att finnas citat i stationen från piloterna som flugit där. För att väva ihop stationens rum skapade vi en berättelse som leder fram till konstnärens projektioner i plattformsrummet. Golv, väggar och tak har fått sitt uttryck av resan att ta sig från mark till himmel. Allt eftersom resenären rör sig från biljetthallarnas entréer, ner mot plattformen skiftar väggarna från en mörk kompakt terrazzo till ljus. Väggarna kan tolkas som abstrakta bilder av projektionerna på plattformen. Undertaket binds samman med konsten av en moiréeffekt genom bakbelysta perforerade plåtar som fångar känslan av de böljande molnen som visas på bergväggarna.

Iréne Vestman står för den konstnärliga utformningen av station Barkarby. Konsten innefattas av 5 stora granitskulpturer på plattformen. Tillsammans med andra delar på väggar, golv och tak skapar skulpturerna en berättelse som följer resenären genom stationen. I nära samarbete med konstnären har färgskalor och material tagits fram för att få en sammanhållen station och lättare orientering för resenären. Biljetthallarna har fått extra dagsljus i form av genombrutna reliefer i väggarna och en lanternin med ett formspråk som knyter an till skulpturerna på plattformen.

Läs mer om nya tunnelbanan på Region Stockholms webbplats.

Kontakt & Team

Dirk Noack

Anna Wretlind el-Sayed

Jonas Lindvall

Anders Olausson

Anders Parment

Hans Tang

Helen Biddle

Helena Polgård Nygren

Jens Hansson

Linus Fransson von Essen

Maria Laakso

Olle Gustafsson

Per Olsson

Rafel Crespo Solana

Tarek Adhami

Åsa Carlestam

Cagil Kayan Widegren

Elin Henriksson

Maria Johansson

Thomas Claesson

Christina Lovald Hellberg

Yupeng Lian

Bryn Davies

Katarzyna Pierprczyk

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...