Ny tjänst för fastighetsutveckling underlättar och maximerar återbruk

I en tid av dämpad tillväxttakt och stora klimatutmaningar har återbruk fått en allt större betydelse. Behovet av stadsutveckling, fler bostäder, skolor, vårdmiljöer med mera måste fortfarande tillgodoses, men till mindre kostnad och till ett betydligt mindre klimatavtryck. White ReCapture är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att med hjälp av 3D-scanning inventera en byggnads återbrukspotential inför ny- och ombyggnationer.

Att undersöka en byggnads återbrukspotential har hittills varit en väldigt analog och tidskrävande process. Så behöver det inte längre vara. Med White ReCapture upprättar vi en digital kopia av en byggnad samtidigt som återbruksexperter identifierar vilka material och delar den består av. Potentialen för återbruk i nya tillbyggnads- och transformationsprojekt kartläggs och noteras i den digitala modellen. Därmed har en tidigare komplex och analog process blivit både digital och transparent. Det unika i tjänsten är just kombinationen av digitalisering och vår specialistkompetens.

 

– Med hjälp av våra miljöspecialister, antikvarier och arkitekter möjliggör vi ett effektivt och kvalitetssäkrat arbete med återbrukade material. Vi integrerar återbruk i designprocessen och på så vis gör vi det enklare för våra beställare att genomföra återbruk i stor skala. Det skapar också förutsättningar för fastighetsutvecklare att nå sina egna klimatmål likväl som branschens färdplan för en hållbar och klimatneutral byggsektor, säger Niklas Eriksson, erbjudandeägare av White ReCapture.

Vi integrerar återbruk i designprocessen och på så vis gör vi det enklare för våra beställare att genomföra återbruk i stor skala.

Eftersom informationen är digital är det även möjligt att föra kunskapen vidare genom de olika stegen av projektet och tillgängliggöra informationen för alla som arbetar med modellen under projektets gång.

Utöver att på ett kostnadseffektivt sätt fastställa byggnaders återbrukspotential och optimera återbruksprocessen arbetar White även med att upprätthålla digitala kopior av fastigheter. Således kan vi stötta fastighetsägare med att kontinuerligt uppdatera den digitala modellen. Då har fastighetsägaren alltid en uppdaterad och funktionell modell av fastigheten och behöver inte lägga tid och pengar på att ta fram nya relationshandlingar för framtida ny- eller ombyggnationer.

– Vi ser ett stort behov på marknaden av att skala upp återbruk och nu har vi skräddarsytt ett erbjudande för just det syftet. Vi är redan igång med vår första affär och har en dialog med flera intresserade fastighetsutvecklare som ser potentialen och fördelarna med White ReCapture, säger Niklas Eriksson,

Tjänsten är naturligtvis passande att använda vid ombyggnationer, men är också en lämplig komponent i digitaliseringen av ett fastighetsbestånd inför framtida ombyggnationer eller försäljning av material med återbrukspotential från byggnader som ska rivas. Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Niklas Eriksson som är ägare för erbjudandet.

Reduce, Re-use, Redesign!

Fortsätt utforska kampanjen Reduce, Re-use, Redesign! Läs mer »

Läs mer

Vår tjänst: Transformation

Transformation är så mycket mer än att ändra en form – det handlar om att utveckla istället för att ersätta. Läs mer »

Läs mer

Dela gärna!