Stora vinster med återbruk

I Uppsala arbetar White med ett projekt som ska möjliggöra att ett par kontorsbyggnader från 70-talet kan förvandlas till moderna lokaler som klarar dagens krav samtidigt som så mycket som möjligt av dem bevaras eller återbrukas. Det beräknas spara över hundra miljoner kronor, 3800 ton koldioxidutsläpp och nästan två års byggtid jämfört med rivning och nybyggnad.

 

 

– Återbruk är inget hinder för att skapa kreativ arkitektur och attraktiva miljöer. Tvärt om kan vi nå längre i våra projekt om vi tar vara på de resurser som redan finns. Rätt utfört är återbruk en möjlighet att skapa god arkitektur till en lägre kostnad och med mindre belastning på miljön, säger Anders Tväråna, ansvarig arkitekt på White.
 

Byggnaderna i kvarteret har länge setts som en barriär i staden och därför har det funnits starka åsikter om att riva dem och bygga nytt. Länge sågs det som den bästa vägen men ett omtag för drygt ett och ett halvt år sedan innebar nya tankar. White Arkitekter kopplades in i projektet och började undersöka möjligheterna att spara så mycket som möjligt och återanvända det som eventuellt behövde rivas.

Rätt utfört är återbruk en möjlighet att skapa god arkitektur till en lägre kostnad och med mindre belastning på miljön.

I det nuvarande förslaget plockas några byggnader ned och några tillkommer, men stora delar av komplexet sparas och bearbetas för att tillsammans med en tillbyggnad i trä skapa en ny helhet. Så lite som möjligt slängs och alla byggnadsdelar inventeras och demonteras för att kunna återbrukas. Målet är att nå 100 procent återbruk, allt som går ska återanvändas.
 

För fastighetsägaren blir det faktiskt också lönsamt både på kort och lång sikt. Byggtiden kommer att bli kortare vilket betyder att hyresgästerna kan flytta in snabbare och därmed kommer också intäkterna tillbaka snabbare. Hållbara lokaler är också mycket attraktivare på marknaden där många kunder efterfrågar kontor med tydlig miljöprofil vilket gör dem lätta att hyra ut.

Ett om- och påbyggt kontorshus kan jämfört med rivning och nybyggnad:

• Stå klart nästan två år tidigare.
• Spara 180 miljoner kronor.
• Spara 3800 ton CO2-utsläpp.

I arbetet med kontorshuset har White Arkitekter gjort utförliga beräkningar som visar på att klimatpåverkan blir betydligt lägre med en omfattande återbruksambition. Andra kalkyler visar också på kraftiga besparingar på byggkostnaden. Med kreativa lösningar går det också att skapa en attraktiv kontorsmiljö trots en gammal stomme med mått som skiljer sig från en modern. Till exempel får fasaden en ansiktslyftning med större fönster och bättre isolering. Vissa bjälklag justeras och genom att planera installationerna smartare går det att få högre takhöjder.
 

Totalt skapas över 15 000 kvadratmeter moderna och attraktiva lokaler till en betydligt lägre kostnad och miljöbelastning än vad som skulle krävas för ett nytt hus.

Reduce, Re-use, Redesign!

Fortsätt utforska kampanjen Reduce, Re-use, Redesign! Läs mer »

Läs mer

Vår tjänst: Transformation

Transformation är så mycket mer än att ändra en form – det handlar om att utveckla istället för att ersätta. Läs mer »

Läs mer

Dela gärna!