DeepDive: Vad är en arbetsplats? Och var?

Distansarbete och flexibla arbetstider och -platser var aktuellt långt innan pandemin slog till. Ny teknik och digitalisering har under flera år bidragit till att kontorsgränser suddats ut. Och när många människor är fria att arbeta varifrån som helst och fokuset på hälsa blivit allt viktigare måste arbetsplatsen ställas om för att vara fortsatt värdefull.

Efter drygt åtta månader av hemarbete kan de flesta företag konstatera att det på många sätt har fungerat väl. Det har inneburit flera fördelar för medarbetare, såsom ökad frihet och flexibilitet, färre transporter och smidigare livspussel för många. Men att jobba hemifrån har också inneburit en hel del utmaningar. Det har försatt flertalet människor i ofrivillig ensamhet, medan andra har en bostadssituation där hemarbete inte fungerar, exempelvis på grund av för liten boyta eller småbarn hemma.

 

Även om vi har olika erfarenheter av distansarbete finns det en gemensam nämnare – hungern efter det sociala samspelet. Småprat med kollegor, kreativa möten och att vara en del av ett sammanhang. Det vill säga de funktioner och behov en modern arbetsplats fyller.

 

– I flera års tid har vi sett ett utbrett behov bland företag att uppdatera sina arbetsplatser efter nya arbetssätt. Dessa behov eskalerade kraftigt i spåren av pandemin, säger Daniel Lisskar, arkitekt och utvecklingsansvarig för kontor på White.  

Kontorets funktion och medarbetarnas behov har utkristalliserats än mer, varpå omställning och anpassning av kontorsmiljöer blivit högaktuellt.
Daniel Lisskar, arkitekt och utvecklingsansvarig för kontor

Och kanske är det så att matbordet och köksstolen där hemma inte är någon vidare inspirerande arbetsmiljö trots allt. Särskilt inte när disken står på hög en meter bort, träningsväskan ligger slängd på golvet och sambon talar alldeles för högt i ett videomöte vägg i vägg sittandes i sovrummet.

 

– En modern arbetsplats är inte bara en fysisk plats. Den bör även ses som en tjänst och en känsla. När allt fler människor sett både för- och nackdelarna med att jobba hemifrån ställs detta på sin spets, säger Magnus Lindgren, inredningsarkitekt och utvecklingsansvarig för inredning på White.

Arbetsplatsen måste gå ihop med livet, fungera som rum för arbetslust, socialt samspel och vara det identitetsskapande sammanhang som många saknar idag.
Magnus Lindgren, inredningsarkitekt och utvecklingsansvarig för inredning

Tre perspektiv som ökar kontorets attrationskraft

En känsla
Arbetslust skiljer sig från individ till individ. För att varje medarbetare ska kunna må bra och lösa sina uppgifter på ett effektivt sätt måste arbetsmiljön erbjuda individanpassade miljöer. Människan och hennes behov är alltid utgångspunkten i vår formgivning. Människor löser uppgifter på olika sätt, därför måste arbetsplatsen ge utrymme för var och en att kunna välja en miljö som passar hens sätt att arbeta. Samtidigt måste den tillfredsställa gruppens behov och skapa en meningsfull helhet.

 

En kultur
Det kollektiva utgör helheten på en arbetsplats och det är också det vi till stor del har saknat sedan pandemin förvisade många av oss till hemarbete. För att hålla ihop företaget måste kontoret förutom att främja arbetskulturen, spegla varumärket och företagets värderingar även bidra med miljöer som inspirerar till att mötas, dela kunskap och småprata.

 

En tjänst
Det är inte bara teknik och digitala verktyg som väntas fungera på en arbetsplats. Idag förväntar vi oss även att träningen, ärenden och livet ska fungera ihop med jobbet och allt detta med minimal påverkan på våra ändliga resurser. Genom att skapa en arbetsplats med omsorg om platsen och arbetstagarna kan vi få fastighetsägare och hyresgäster att se fördelarna med att öppna butik, gym i lokalerna eller i området.

 

Re:work

Vi hjälper fastighetsägare och hyresgäster som vill ställa om och optimera sina kontorslokaler för att stärka affären och varumärket.

Erbjudande
1. Flexibelt kontor med tydliga zoner
2. Snabb och flexibel hyresgästanpassning genom återbruk
Läs mer om process och priser»

Läs mer

Re:locate

En möjlighet att stärka företagets affär genom ökad flexibilitet, effektivitet och välbefinnande bland de anställda.

Erbjudande
1. Strategiskt placerade kontorshubbar
2. Optimerade strategiskt placerade kontorshubbar
Läs mer om process och priser »

Läs mer

Dela gärna!