Re:work

Förändrade arbetssätt ställer nya krav på våra arbetsplatser – något som har accelererat till följd av pandemin. Här skapas möjlighet till ökad arbetsgivarattraktivitet, verksamhetsutveckling och ett starkare varumärke.

quote
Förändrade normer och beteenden öppnar upp för optimering av arbetsplatser, vilket skapar nya och ökade värden.

Vi har tagit fram två erbjudanden som kan hjälpa er att skapa en modern, säker och hållbar arbetsplats som främjar hälsa, arbetslust, socialt samspel och bidrar till affärsutveckling med specialister inom arkitektur, återbruk, miljöpsykologi, hälsofrämjande byggnadsplanering, verksamhetsutveckling och hygien.

Erbjudande 1: Flexibelt kontor med tydliga zoner

Här genomlyser vi i samråd med företagsledning vilka funktioner som behöver prioriteras på kontoret, hur lokalanvändandet bör optimeras för att möta de behov och arbetssätt som aktualiserats i spåren av pandemin.

 

Vad gör vi?

– Arbetsmöte med företagsledning kring mål och vision – Vart är ni på väg? Hur mår organisationen?

– Strategisk lokalplanering – Vad är ert behov idag och om fem år? Hur säkerställer vi rätt flexibilitet?

– Kartläggning av befintliga lokaler

– Kartläggning av behov och begränsningar

– Översyn av befintliga möbler

 

Vad får ni?

– Kort verksamhetsbeskrivning

– Förslag på kostnadseffektiva och snabba åtgärder av lokalerna på kort och lång sikt med fokus på återbruk av befintliga möbler

– Zoneringsplan för befintlig lokal

 

Pris: från 85 000 SEK

Har du andra idéer om hur ni skulle vilja ställa om era lokaler eller frågor kring erbjudandena ovan, tveka inte på att kontakta oss i formuläret nedan.

 

Erbjudande 2: Snabb och flexibel hyresgästanpassning genom återbruk

Här riktar vi oss till hyresgäster och fastighetsägare som vill ha en mer omfattande analys och ett koncept om hur de snabbt och flexibelt kan ställa om sina lokaler genom återbruk. Genom att återbruka befintliga möbler och inredningar vid omställning av lokaler är det möjligt att kapa både ledtider och kostnader samtidigt som vi är varsamma med jordens resurser.

 

Vad gör vi?

Vad får ni?

 

Pris: från 140 000 SEK

 

Har du andra idéer om hur ni skulle vilja ställa om era lokaler eller frågor kring erbjudandena ovan, tveka inte på att kontakta oss i formuläret nedan.

 

Kontakta oss så får du veta mer!Genom att klicka på "Skicka" godkänner du våra Integritetsriktlinjer.

 

Nedan finner du våra två andra erbjudanden inom Transform

Re:value

Vi stöder fastighetsägare genom att synliggöra hållbara affärsutvecklingsmöjligheter och skapa nya värden.

Erbjudande
1. Identifiera möjligheter och potential hos fastighetsbeståndet
2. Maximera värdet och potentialen hos fastighetsbeståndet
Läs mer om process och priser »

Re:locate

En möjlighet att stärka företagets affär genom ökad flexibilitet, effektivitet och välbefinnande bland de anställda.

Erbjudande
1. Strategiskt placerade kontorshubbar
2. Optimerade strategiskt placerade kontorshubbar
Läs mer om process och priser »

 

Vill du läsa mer?

DeepDive: Vad är en arbetsplats? Och var?

Distansarbete, flexibla arbetsförhållanden var aktuellt långt innan pandemin slog till. Digitaliseringen har bidragit till att kontorsgränser suddats ut.

Läs DeepDive här

Krönika: Kära hyresvärd, kan jag få hyra en kontorsplats i stället för p-plats?

Tiden att tänka nytt är här. Vi längtar efter att återgå till det normala. Men vad är det normala?

Läs hela krönikan här

Kontakta oss!

Utvecklingsansvarig kontor

Daniel Lisskar

daniel.lisskar@white.se

+46 721 58 31 05

Göteborg

Nils Krus

nils.krus@white.se

+46 721 58 31 60

Halmstad

Gunilla Grönbeck

gunilla.gronbeck@white.se

+46 708 73 91 93

Linköping

Barbara Vogt

barbara.vogt@white.se

+46 766 39 46 28

Malmö

Lotten Lundqvist

lotten.lundqvist@white.se

+46 766 39 47 14

Stockholm

Taiga Koponen

taiga.koponen@white.se

+46 721 58 32 19

Umeå

Anna Hedlund

anna.hedlund@white.se

+46 70 312 41 54

Uppsala

Carl Lindecrantz

carl.lindecrantz@white.se

+46 766 39 47 13

Västerås

Fredrik Hedvall

fredrik.hedvall@white.se

+46 721 73 30 68

No user found.
English
Svenska