Ny WRL-rapport: Att skapa rikare lekmiljöer

Örebro kommun har de senaste åren blivit en förebild inom skapandet av innovativa lekmiljöer, både i stadsmiljö och naturmark. Dessa nya lekmiljöer skiljer sig markant från traditionella lekplatser och har visat sig vara ett vinnande koncept för att skapa höga lekvärden och samtidigt integrera ett ekologiskt tänk.

Syftet med WRL-rapporten har varit att lära oss mer om hur dessa lekmiljöer utformas samt att utforska nya arbetssätt. Genom ett nära samarbete och dialog med Parkenheten på Örebro kommun har vi tagit fram ett gestaltningsunderlag för en lekmiljö i Lundby stadsdelspark i Örebro. I projektet har vi fått testa en gestaltningsprocess där störst fokus ligger på att lära känna platsens förutsättningar och att beskriva en idé. Vi har också testat olika metoder för att förmedla den idén hela vägen från skiss till anläggning. Gestaltningen är indelad i tre områden som redovisas genom olika metoder – Storytelling och skisser, illustrationer och referensbilder samt traditionell teknisk ritning.

Projektet har varit en ögonöppnare för nya sätt att arbeta när man skapar lekmiljöer för barn. Det har även fått oss att tänka till kring våra processer och vilka frågor vi vill utmana i framtiden.
Jonna Göthlin, landskapsarkitekt
Utmana tankesätt

Parkenheten i Örebro kommun har länge utforskat hur man skapar rikare miljöer för barn. Som en del av deras utforskande har konceptet lekotoper vuxit fram och det har varit spännande att se pilotprojekten bli populära samlingsplatser för både barn och vuxna. Konceptet har inte bara väckt en nyfikenhet hos oss utan också utmanat oss i att våga ifrågasätta och tänka annorlunda när det kommer till säkerhetsstandarder, tillgänglighet och framförallt synen på vad en lekmiljö är och hur den ska se ut.

Lärdomar och Metoder
  1. Kom ut på plats: Besök platsen flertalet gånger under idéfasen för att känna in miljön, se årstidsskiftningar, analysera och utforska. Testa idéerna på plats genom skisser och berättande texter.
  2. Skapa en stämning: Fokus bör ligga på att skapa en vision och målbild som visar på stämning och känsla i miljön. Använd fotografier, skisser och berättelser för att illustrera stämningen.
  3. Kombinera redovisningssätt: Anpassa redovisningssätt utifrån platsen och innehållet. Skapa en målande handling där målbild, idé och stämning beskrivs och komplettera med tekniska detaljer vid behov.

Denna WRL har väckt frågor och utmaningar som vi måste våga brottas med för att skapa bättre miljöer och villkor för barn i våra projekt. Men vi kan också se möjligheter till nya spännande samarbeten och sätt att jobba på i framtiden.

Här kan du ladda ned och läsa hela rapporten. Och här kan du läsa mer om White Research Lab.

 

 

 

Jonna Göthlin

Jonna Göthlin

Landskapsarkitekt

Örebro

+46 19 670 22 07

Emma Öhrling

Emma Öhrling

Landskapsarkitekt

Örebro

+46 19 670 22 15

Dela gärna!