Kontoret är en resurs som bör nyttjas på ett klokt sätt. I våra möten med uppdragsgivare märker vi att behovet av stora kontorsytor minskat, när distansarbete är möjligt, hybridmöten är en självklarhet och den gemensamma arbetsplatsen får en ny roll. Det är hit medarbetarna söker sig för samvaro med kollegorna, men också för att kunna koncentrera sig till fullo på arbetsuppgiften.

Inredningsarkitektur handlar om att forma miljöer som kan växa och krympa tillsammans med verksamheten och att skapa lokaler som möter förändrade behov hos såväl hyresgäster som fastighetsägare. Lagom stort – och klokt utformat. Många av våra uppdragsgivare efterfrågar nu förändrade ytor, och flyttar gärna närmare den attraktiva stadskärnan. Den täta och dynamiska innerstaden lockar. Det kan handla om att skapa miljöer som låter hela verksamheten rymmas under ett mindre tak. Om att utforma de lokaler som idag står tomma på ett sätt som lockar nya hyresgäster. Alltid med hållbarhet som ledstjärna.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Annie Leonsson

Annie Leonsson

Inredningsarkitekt, Studioansvarig, Inredning Design & Ljus

Göteborg

+46 31 60 87 85

Cecilia Kassmyr

Cecilia Kassmyr

Inredningsarkitekt, Kvalitetsledare

Göteborg

+46 31 309 56 27

Tre viktiga punkter för att lyckas:

Behovsanalysen är A och O

Vi som jobbar med inredningsarkitektur och design vet att vi alltid måste utgå från våra kunders behov får att lyckas. Alla verksamheter ser olika ut. Några behöver ytor för enskilt koncentrerat arbete och andra vill ha sociala ytor med musik i bakgrunden. I behovsanalysen kartläggs den specifika verksamhetens behov, funktioner och önskemål för att säkerställa att dessa tillgodoses. Dessutom kan ambitionsnivån anpassas efter plånboken – perfekt!

Måna om trivseln

Vi vet att kontor med hög gestaltningsnivå upplevs som mer trivsamma. Att låta trivselfrågan ta plats är inte bara klokt, det är väsentligt. När medarbetarna trivs vill de komma till kontoret. Trivsel kan vi åstadkomma genom att till exempel tillföra bra ytor för samarbete skapa knutpunkter där man möts spontant, avskilda platser som möjliggör för fokuserat arbete, digirum och inredningsdetaljer valda med omsorg.

Tänk hållbart

Återbruk är idag en självklarhet när vi inreder våra kontor. Vi återbrukar med sunt förnuft och med hjälp av vår kunskap kring möbler, kvalitet, ergonomi och konstnärlighet. Återbruk och transformation lönar sig alltid på sista raden – för miljön, men ofta även ekonomiskt. Ett exempel är Corem (tidigare Klövern) i Kista där White hjälpt till med projektledning, inventering, identifiering och hantering av de material som tillvaratas i projektet. Hela tiden med särskilt fokus på att kunna bevara och återbruka med hög estetisk ambition för lokalen.

Vilka mötesrum behövs egentligen?

Våra mötesrum måste anpassas efter förändrade behov! Inredningsarkitektur handlar om att hitta lösningar, men också tänka framåt. Många kontor har för få och för stora mötesrum. Vi ser tydligt hur det traditionella stora mötesrummet, med det klassiska långbordet, inte uppfyller behoven för dagens nya typer av möten. På många arbetsplatser behövs istället platser för det dynamiska mötet inom arbetsgruppen, det lilla mötet mellan två till fyra personer och för hybridmöten. I det arbetet är inredningsarkitekturen en viktig nyckel – för att skapa rum som låter människorna mötas på rätt villkor.

Tre viktiga punkter för att lyckas:

Utvärdera hur ni möts idag

Hur sker de flesta av era möten? Hur många deltar? Vilken typ av teknisk utrustning behövs? Vill ni sitta avslappnat i en fåtölj eller vid ett bord? Att göra en snabb analys av medarbetarnas mötesmönster ger ofta en tydlig bild av vilken typ av mötesrum som behövs, och vilka som är överflödiga. Att tänka effektivt vad gäller våra mötesrum ger oss mycket mer resurskloka kontorslokaler.

Variera mycket

Stora och små, mysiga och strikta, uppkopplade och analoga, kreativa och affärsmässiga. De flesta kontor behöver flera olika typer av mötesrum – och varje verksamhet är unik. Idag ser vi hur många av våra uppdragsgivare har allt för få, men också för stora mötesrum. Här finns stora möjligheter att skapa rumslighet och nya utrymmen.

Planera för ”Digirum”

”Digirummet” är det nya mötesrummet. Många av dagens möten sker digitalt där mötesdeltagarna behöver sitta avskilt. ”Digirummen” kräver inte stor yta och inte heller dagsljus, eftersom det inte är en stadigvarande arbetsplats. Rummen är utrustade med teknik som stöttar behoven.

Inredningsarkitektur handlar om att skapa miljöer att längta till, miljöer som känns inspirerande och främjar välmående. Vi vet att produktiviteten ökar i lokaler som får medarbetarna att trivas. Och vi brinner för att skapa just det.

Så får ni medarbetarna att komma till kontoret

Hur lockar vi hyresgäster till framtidens kontorsbyggnader? Och hur lockar hyresgästerna i sin tur sina medarbetare till kontoret? Mer än var tredje svensk vill bara vara på kontoret en eller två dagar i veckan, men det är bara sex procent som har en arbetsgivare som rekommenderar den frekvensen. Det finns ett glapp mellan arbetsgivarens och de anställdas önskemål. Allt fler företag brottas idag med utmaningen att motivera sina medarbetare att komma in till kontoret.

Insikterna från vår senaste undersökning visar att svenskarna har höga förväntningar på sina arbetsplatser. På frågan om vad som skulle få fler att jobba på kontoret oftare svarar man:

  1. En fast plats, där jag har mina saker (33 %)
  2. Fler tysta avskärmade ytor, där jag kan fokusera i lugn och ro (25 %)
  3. Att där fanns ett gym/träningsmöjligheter (19 %)
  4. Teknik som möjliggör hybridmöten (14 %)
  5. Fler sociala ytor (12 %)

Vi vill alltså både vara sociala, och ifred, vi vill kunna röra på oss, och sitta stilla. En nyckel till framgång är att möta medarbetarnas behov. Sen adderar vi vår expertis – och era visioner, och skapar ett kontor dit alla vill komma.