Avinode Group, Göteborg

Avinode Group, Göteborg

Hur mycket av en arbetsplats DNA ligger i känslan på kontoret? En betydande del, det vet man på det globala techföretaget Avinode Group. När det var dags för Göteborgsteamet att flytta in i lokalerna högst upp i den nya skrapan på Gamlestads torg i Göteborg ville man förnya, men att köpa nytt och ohållbart var uteslutet. Så, hur förnyar man på ett hållbart sätt som speglar identiteten hos det egna företaget?

Wow-känsla och hållbart nytänkande

Målbilden för Avinode Group var ett kontor med tydlig identitet och stark attraktionskraft. Med hård konkurrens om arbetskraften är arbetsmiljön en utslagsgivande del i att behålla kompetens och i rekryteringen av nya medarbetare. För Avinode Group blev inredningen i de nya lokalerna ett sätt att konkret visa på den nyfikenhet som ligger i företagets kärna.

Man efterfrågade en wow-känsla och bättre förutsättningar att arbeta mer i den anda som företaget strävar efter som arbetsgivare. Genom att genomgående erbjuda alternativ till den traditionella arbets- och mötesplatsen är tanken att de nya lokalerna ska främja nytänkande och inspiration hos medarbetarna. Ytterligare en del i det var att återbruka så mycket som möjligt av de möbler man redan hade.

Kund: Avinode Group
Plats: Gamlestan, Göteborg
Status: Färdigställt 2020
Foto: Bodil Bergqvist

Med Whites hjälp tog man med sig nästan 90 % av möblemanget från lokalerna man lämnade, och resultatet är ett kontor där balansen mellan arbete och fritid står i centrum.

Avinode Groups kontor är beläget på de tre översta våningarna i den nya skrapan på Gamlestads torg i Göteborg, och omfattar cirka 940 kvadratmeter. Whites uppdrag omfattade att utvärdera och granska förutsättningar för den nya lokalen, och stötta hela vägen från ombyggnation till inflyttning och iordningställande. Teamet tog fram det övergripande koncept- och designförslaget, projekterade och gav löpande assistans och stöd.

Utvecklingen av vårt nya kontor tillsammans med teamet hos White var en otroligt givande och rolig upplevelse då teamet bestod av nyckelkompetenser för att kunna leverera på det vi ville åstadkomma. Och idag står kontoret som inte bara en arbetsplats utan också en del av vår branding.
Alexandra MacRae, Head of Marketing och Customer Experience på Avinode Group

Annie Leonsson är en av Whites mest erfarna inredningsarkitekter och en pionjär inom återbruk. Hon har lett Whites team i arbetet som inkluderade alla faser från konceptutveckling, återbruk och nyinköp till inflyttning och iordningsställande. Målet var att återbruka så mycket som möjligt av det befintliga möblemanget hos Avinode Group. Och det har man gjort. Hela 90 % av all inredning från de gamla lokalerna kunde följa med till de nya.

Avinode Group drivs av en nyfikenhet och ligger i framkant inom teknik i sin bransch. Det gemensamma målet var att de nya lokalerna skulle andas nyfikenhet och upptäckarlust, och samtidigt accentuera den viktiga balansen mellan arbetsliv och privatliv. Inredningskonceptet bygger på kontrasterna mellan dessa, och samtidigt fick vi med nästan allt möblemang från det gamla kontoret.
Annie Leonsson, uppdragsledare

Kontakt & Team

Annie Leonsson

Annie Leonsson

Inredningsarkitekt, Studioansvarig, Gruppchef

+46 721 58 31 55

IngaKarin Sundqvist Jansson

Ansvarig inredningsarkitekt

Martina Eliasson

Handläggande inredningsarkitekt

Emma Deines

Medverkande inredningsarkitekt

Annie Leonsson

Uppdragsledare

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...