Nå klimatmål, säkra energiförsörjning och öka värdet på era fastigheter genom byggnadsintegrerade solceller.

Med vår breda kompetens inom arkitektur och energi samt vår unika erfarenhet från arbete med solceller kan vi på White leda processen för att skapa attraktiva och hållbara fastigheter.

Bygg- och fastighetssektorn står inför stora utmaningar – vi lever mitt i klimatförändringarna och måste ställa om för att kunna nå klimatmålen och bidra till en hållbar utveckling. Energifrågan är en viktig del i detta. Med byggnadsintegrerade solceller (BIPVs) kan vi skapa självförsörjande byggnader som ger mer energi än vad de tar.

BIPVs kan dessutom bidra till en unik och estetiskt tilltalande gestaltning, högre fastighetsvärde samt lägre driftkostnader.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Marja Lundgren

Marja Lundgren

Miljöspecialist, Utvecklingsansvarig

Stockholm

+46 8 402 25 99

Rickard Nygren

Rickard Nygren

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 29

Byggnadsintegrerade solceller

Att säkerställa förnybar energiförsörjning är ett otroligt viktigt steg för att minska vår negativa inverkan på klimatet – något som är mer aktuellt än någonsin i rådande energikris.

Den byggda miljön tar mycket energi – men har möjlighet att ge lika mycket tillbaka. Det handlar om att göra byggnader, kvarter och i förlängningen hela städer energipositiva och självförsörjande.

Att integrera solceller i byggnaders fasader och tak är ett effektivt och estetiskt tilltalande sätt att säkerställa en byggnads energiförsörjning. Utöver en stabil energiförsörjning ger byggnadsintegrerade solceller flertalet andra vinster som hjälper er nå hållbarhetsmål och öka värdet på fastigheten.

Projekt i urval

House of Choice, Solna

Ett av de mest uppmärksammade projekten med byggnadsintegrerade solceller är House of Choice i Solna. Huset är Skandinaviens mest energieffektiva hotellbyggnad och är klätt med sammanlagt 2 500 kvadratmeter solceller. Med dessa kan byggnaden producera fler kilowattimmar än vad den använder under ett år – ett så kallat plusenergihotell.

Magasin X, Uppsala

Magasin X i centrala Uppsala är Sveriges största kontorsbyggnad i trä och platsen för vårt Uppsalakontor. Med skyhöga hållbarhetsmål löper byggnadens miljöprofil genom allt från innovativa tekniska system för energiförsörjning och noggranna materialval, till klimatvänliga pendlingsmöjligheter. Utvändigt kläs Magasin X med glas, skiffer och solceller.

Climate Innovation District, Leeds

Genom att öka energi- och resurseffektiviteten i stadsutveckling, infrastruktur och transportsystem kan vi gestalta kraftfulla gensvar på klimatförändringarna. Leeds är ett exempel på detta. Stadens Climate Innovation District förvandlar ett gammalt industriområde till ett resilient och grönt kvarter med 516 mixed-use lågenergihus med integrerade bekvämligheter för vardagslivet.

”Solcellsdriven arkitektur en nyckelspelare i energiomställningen”

För att möta nya hållbarhetskrav krävs smarta och effektiva energisystem som anpassas till byggnaden, både funktionellt och estetiskt. En lösning som har en självklar plats på byggnader med höga visuella och klimatmässiga ambitioner är integrerade solceller.

Rickard Nygren är arkitekt och hållbarhetsspecialist på White. Vill du veta hur han ser på byggnadsintegrerade solcellers roll i omställningen till en hållbar byggsektor?

Läs intervjun här!
Med vår breda kompetens inom arkitektur och energi samt vår unika erfarenhet från arbete med solceller kan vi på White leda processen för att skapa attraktiva och hållbara fastigheter.

Värden för er:

 • En byggnad som stärker ert och fastighetens varumärke
 • En byggnad som säljs eller hyrs ut snabbt och till ett högt värde tack vare en unik och estetiskt tilltalande gestaltning samt självförsörjning av energi
 • En byggnad som har låga löpande drifts- och underhållskostnader
 • Integrerade solceller är det enda byggmaterial som på sikt ger en avkastning
 • En byggnad som hjälper er att uppfylla era egna hållbarhetsmål, t.ex. BREEAM- eller LEED-mål, nollenergiambitioner eller klimatpositiva byggnader
 • Ett projekt som kan locka till sig finansiering på gynnsamma villkor, t.ex. grön finansiering via nya EU-taxonomin
 • Låg energikostnad och minskad risk vid instabila energipriser
 • Ersätta byggnadsmaterial med högkvalitativa arkitektoniska lösningar som bidrar till minskade koldioxidutsläpp

Vårt erbjudande

Integrera solceller i ert projekt – vid nybyggnation eller renovering av kulturbyggnad.

 • Early stage feasibility study: Vi ser över behov och förutsättningar för att integrera solceller i ert projekt.
 • Gestaltningsprogram: Vi tar fram ett gestaltningsprogram för integrerade solceller med förslag på placering, mängd och val av solceller. I detta steg får ni en tydlig bild av hur mycket energi solcellerna kan generera samt en kostnadsuppskattning och återbetalningskalkyl. Gestaltningsprogrammet kan också fungera som underlag för detaljplan, bygglov och/eller tillstånd.
 • Processledning: Vi projektleder hela processen för att säkerställa estetik, arkitektonisk kvalitet och optimal energigenerering.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Energi och hållbarhet

Gestaltad energi

Långsiktigt hållbara fastigheter måste vara energieffektiva och attraktiva – på White har vi både kompetensen och erfarenheten som krävs för att säkerställa det.

Positive Energy Planning Process

Med vår tjänst Positive Energy Planning Process (PEPP) hjälper vi er skapa, utveckla och underhålla energipositiva platser där människor, natur och företag kan blomstra – och ni nå era klimatmål.

Hållbarhet

Med en helhetssyn på hållbarhet hjälper vi våra kunder till framgångsrika projekt, i allt från samhällsplanering till inredning och möbler. Oavsett om det handlar om miljö, klimat eller socialt välbefinnande driver vi frågorna genom hela processen, från idé till förvaltning.

Aktuellt

Fler nyheter