Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Just nu moderniseras Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Målet är ett flexibelt akutsjukhus med lokaler som underlättar för en trygg och säker sjukvård samtidigt som det erbjuder medarbetarna en god arbetsmiljö. Vi har ritat två nya vårdbyggnader där personal och patienter möter naturen och dagsljuset i sin vardag och där alla korridorer slutar med en grönskande horisont där skogen möter upp.

För framtiden nära naturen

Vrinnevi sjukhus är byggt på 80-talet i rött tegel och med en närhet till naturen som ger “hus-i-park”-karaktär. De nya tillbyggnaderna ligger i en kuperad terräng och innebär en modern tappning av det befintliga, med fokus på detaljerna för att behålla sjukhusets karaktär.

Vårt uppdrag började redan 2014 då vi påbörjade arbetet med att ta fram typrum för det nya sjukhuset. Uppdraget utvecklades sedan till att vi fick förtroendet att rita en typvårdavdelning som har legat till grund för de nya byggnaderna.

Kund: Region Östergötland
Plats: Norrköping
Status: Tillbyggnad färdigställd 2023
Storlek/yta: ca 20 000 kvm BTA
Foto: Anders Ristenstrand

Vart du än går i vårdavdelningen ska du mötas av en utblick mot det läkande gröna.

Tillbyggnaden innebär två vårdbyggnader för att tillgodose kraven på enkelrum. Patientrummen har stora fönster för att dagsljuset ska fylla rummet med naturligt ljus. Målet har varit att alla patienter ska ha en egen utblick antingen mot naturen eller mot grönskan på innergårdarna. De nya byggnaderna har två vårdavdelningar per plan, fördelat på tre team med åtta patienter i varje, och avdelningarna länkas samman i ett nav där de viktigaste funktionerna är placerade för att spara de ytor som inte är patientnära. Detta för att personalen ska få en så funktionell arbetsmiljö som möjligt.

Personalentrén har vi placerat i direkt anslutning till trapphusen som leder till intilliggande lokaler för omklädning i närheten av den verksamhet de arbetar i. Vi har valt att ge trapphusen stora ljusinsläpp med glaspartier för att lyfta entrén till något extra för personalen som använder dem varje dag. Även trapphusen har en utblick till den naturnära platsen.

Det finns nya stora innergårdar där patienter och personal har möjlighet att komma ut och få andas ett tag. En av gårdarna har utformats som en rehab-trädgård där intilliggande mottagningar kan träna med sina patientgrupper. Både inneliggande patienter och de som kommer utifrån behöver träning i en grön och stimulerande miljö.

Balkongerna är stora och tilltagna för att ge utrymme åt sittplatser men även för att en säng ska kunna rullas ut. Samtliga balkongerna har en utblick mot naturen och de stora fullvuxna träd som bevarats under byggnationen.

Kontakt & Team

Anna-Karin Lisell Selling

Anna-Karin Lisell Selling

Inredningsarkitekt

+46 721 58 30 93

Albin Eidner

Carin Lindgren

Caroline Jönsson

Caroline Lindqvist

Cecilia Philipson

Charlotta Davidsson

Cristina Danielsson

Felix Sjöberg

Filippa Karlsson

Gith Thellsén

Ingrid Ehrnebo

Lina Rengstedt

Miriam Emilianovich Zacharczuk

Rebecca Nordgren

Robert Granstam

Sandra Sydbom

Sardar Hasso

Sam Liti

Susanne Klämfeldt

Victoria Wang

Viktor Stoltz

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...