Södra Hemlingby i Gävle

Södra Hemlingby i Gävle

I Gävles nya stadsdel Södra Hemlingby har White ritat sex bostadshus med hög kvalitet i både formgivning och materialval med fokus på hållbarhet. På detta sätt har vi skapat allmännyttiga hyresrätter med låg klimatpåverkan och omsorgsfull gestaltning.

Hyresrätter i naturmaterial

Siluetten utan takutsprång och med genomtänkta materialval får byggnaderna att sticka ut utan att förhäva sig. Husens uttryck är sammanhållen och gavlarna har ett tydligt välkomnande fondmotiv med inbördes variation av franska balkonger och fönster till golv.

Till fasaderna har vi valt naturmaterialet skiffer med ett komponerat kulörtema i svart respektive grågrönt och ljusgrönt. Som komplement finns det inslag av mjukare träpanel i entréer, balkonger och uteplatser – där människor kommer nära byggnaden.

Kund: Gavlegårdarna, allmännyttan i Gävle
Entrepenör: Byggpartner
Plats: Södra Hemlingby, Gävle
Status: Färdigställt 2023
Storlek/yta
: 132 lägenheter, BTA 15180 kvm
Foto: Jansin & Hammarling

Med stomme i trä och fasader i skiffer har vi ritat bostäder med mycket liten klimatpåverkan och som kommer att åldras med värdighet.

Flexibla bostäder med gott om utblickar

Lägenheterna har många kvaliteter. Planlösningarna är yteffektiva, och rum i fil samt rundgång får bostäderna att kännas större än de är. I de allra flesta lägenheter finns ett flexibelt extra halvrum, mindre än ett vanligt rum men med gott om dagsljus, som kan fungera som arbetsplats, läshörna, förvaring eller sovrum för ett litet barn. Användningen kan variera över tid och det gör det möjligt för fler att bo på mindre yta, vilket har både hållbarhetsmässiga fördelar och ekonomiska.

Stora fönster, ofta i flera väderstreck, ger lägenheterna gott om ljus och utblickar. I varje bostad finns det möjlighet att ta en paus utomhus på balkongen eller uteplatsen. En av detaljerna som lyfter intrycket av helheten är att trästommen är synlig i utvalda delar av interiören, det både berättar om byggnadens konstruktion och bidrar till ökat välbefinnande och trivsel.

Hus som håller i längden

Husens stomme i trä och fasader i skiffer och trä gör att klimatpåverkan blir låg. Tillsammans ger materialen byggnaderna också ett gediget uttryck som kommer att åldras med värdighet. För att minimera användningen av betong byggs husen utan källare och som ljudreduktion i bjälklagen ligger gipsspackel i stället för betong. På taken är det solceller som bidrar med förnyelsebar el till lägenheterna.

Hemlingby är hyresbostäder med högt fokus på hållbarhet, naturliga material och arkitektoniska kvaliteter. Klimatavtrycket är avsevärt lägre än vanligt och projektet kan förhoppningsvis bli en förebild för framtidens bostadsutveckling.
Anna-Lena Elfving, ansvarig arkitekt

Inplaceringen av huskropparna i miljön ger bostäderna maximalt med ljus och rymd i förhållande till omgivningen, samtidigt som de skapar en stadsmässig struktur. Utemiljön kopplar på ett naturligt sätt till omgivande stråk och bidrar stort till stadsdelens kvaliteter. Mellan husen är marken omhändertagen och alla delar av tomterna är aktiverade med både privata, halvprivata och offentliga rum.

Under projektets gång har flera studier gjorts, bland annat har forskare från det statliga forskningsinstitutet RISE följt det med hänseende på fuktgranskning av skyddsmembran utanpå trästomme. Genom White Research Lab har vi själva också utfört jämförande CO2-analyser samt en studie av exponering av trä i lägenheter.

Kontakt & Team

Anna-Lena Elfving

Anna-Lena Elfving

Arkitekt, Gruppchef

+46 730 85 38 23

Helda Bara

John Nordmark

Charlotta Råsmark

Phoebe Xi Hu

Marie Pell

Åsa Söderhielm

Viktor Sjöberg

Tarek Adhami

Panagiotis Manolas

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...