Rotebrohallen i Sollentuna

Rotebrohallen i Sollentuna

Rotebrohallen i Sollentuna ger rörelseglädje från första stund. Med en modern, hållbar och lekfull utformning har hallen ett brett, gränsöverskridande innehåll där idrott och rörelse är i fokus. Den fullstora idrottshallen för skol- och föreningsidrott var ett av startskotten till förnyelsen av centrala Rotebro.

Nyutvecklad koncepthall med handbollsmått

Sollentuna kommun står inför att uppföra ett flertal idrottshallar då föreningslivet växer och behovet för skolidrott är stort. Rotebrohallen är en koncepthall med handbollsmått 20×40 meter som vi har utvecklat för detta ändamål och den första som är uppförd och tagen i bruk.

Idrottshallen står centralt placerad i Rotebro i ett område under utveckling, där stora byggnader med robusta material och enkla detaljer nu kompletteras med ny be­byggelse.

Kund: Sollentuna kommun
Plats: Sollentuna
Projektets start/slut: 2013-2015
Storlek/Yta: 2 000 m² BTA
Foto: Thomas Zaar

Hallen har fått en utformning som förhåller sig till det storskaliga på platsen, som anpassar sig till den ursprungliga planeringen och som tillför kvaliteter i den lilla skalan och bidrar med något modernt och lekfullt.

En skulptural form och omhänder­tagna detaljer har skapat en byggnad med karak­tär och kvalitet och med en bärande stomme av trä och massiva ytterväggar av cementbunden träull så är byggnaden i huvudsak uppförd av ett förnyelsebart material. Därtill har solpaneler integrerats i byggnaden och taket belagts med sedum.

Läget och en utformning som skapar bra kontakt mellan livet i och utanför hallen har gjort Rotebrohallen till en ny mötesplats vilket också förstärks av nya park- och aktivitetsytor för lek och spontanidrott. En byggnad som trots sin storlek och enkla funktion blir ett tillskott i en stadsmiljö under utveckling och förtätning.

Forskning kring framtidens idrottshall

Sveriges fem största idrottsförbund för inomhusidrott har tillsammans med White i projektet Framtidens idrottshall uppdaterat synen på idrottshallen. Vi beskriver en mötesplats i vardagen, en plats för idrott och skola samt en plats för livslång rörelseglädje.

Kontakt & Team

Niklas Singstedt

Niklas Singstedt

Arkitekt, Kvalitetsledare

+46 766 39 47 40

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...