Rotebrohallen, Sollentuna

Rotebrohallen, Sollentuna

I Sollentuna har vi ritat en fullstor idrottshall för skol- och föreningsidrott som ett första steg i förnyelsen av centrala Rotebro. En hållbar hall som ska kunna uppföras på fler platser i kommunen.

Nyutvecklad koncepthall med handbollsmått

Sollentuna kommun står inför att uppföra ett flertal idrottshallar då föreningslivet växer och behovet för skolidrott är stort. Rotebrohallen är en koncepthall med handbollsmått 20×40 meter som vi har utvecklat för detta ändamål och den första som är uppförd och tagen i bruk.

Idrottshallen står centralt placerad i Rotebro i ett område under utveckling, där stora byggnader med robusta material och enkla detaljer nu kompletteras med ny be­byggelse.

Kund: Sollentuna kommun
Plats: Sollentuna
Projektets start/slut: 2013-2015
Storlek/Yta: 2 000 m² BTA
Foto: Thomas Zaar

Hallen har fått en utformning som förhåller sig till det storskaliga på platsen, som anpassar sig till den ursprungliga planeringen och som tillför kvaliteter i den lilla skalan och bidrar med något modernt och lekfullt.

En skulptural form och omhänder­tagna detaljer har skapat en byggnad med karak­tär och kvalitet och med en bärande stomme av trä och massiva ytterväggar av cementbunden träull så är byggnaden i huvudsak uppförd av ett förnyelsebart material. Därtill har solpaneler integrerats i byggnaden och taket belagts med sedum.

Läget och en utformning som skapar bra kontakt mellan livet i och utanför hallen har gjort Rotebrohallen till en ny mötesplats vilket också förstärks av nya park- och aktivitetsytor för lek och spontanidrott. En byggnad som trots sin storlek och enkla funktion blir ett tillskott i en stadsmiljö under utveckling och förtätning.

Forskning kring framtidens idrottsfall

Sveriges fem största idrottsförbund för inomhusidrott har tillsammans med White i projektet Framtidens idrottshall uppdaterat synen på idrottshallen. Vi beskriver en mötesplats i vardagen, en plats för idrott och skola samt en plats för livslång rörelseglädje.

Kontakt & Team

Niklas Singstedt

Niklas Singstedt

Arkitekt

+46 766 39 47 40

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...