Nya Westerlundska gymnasiet i Enköping

Nya Westerlundska gymnasiet i Enköping

Det nya gymnasiet placeras i ett strategiskt läge i staden och blir en del av en stärkt stadskärna. Med ett centrumnära läge i direkt anslutning till rutnätsstaden och ett av huvudstråken för handel och kollektivtrafik växer Enköpings nya gymnasium fram. Skolan ska stå klar höstterminen 2024 och ge rum för 1 600 elever och drygt 200 anställda.

Ett varmt och välkomnande vardagsrum

Det nya gymnasiet får en urban entréplats via ett nytt torg som skapas där Torggatan och Sandbrogatan möts. Skolparken sydost om den nya byggnaden blir kvarterets gröna centrum och entré för många som kommer med skolbuss eller cykel.

Den nya skolan består av tre sammanbyggda huskroppar, tre gröna ytor och har genom skolans entréhall fått ett inre samlande rum. I mittenbyggnaden finns förutom entréhallen gemensamma funktioner som reception, aula, bibliotek och kafé. Från entréhallen kan man också blicka ut över gymnasiets två gröna innergårdar.

Dessa gårdar har olika utformningar för att skapa rum för både aktiviteter och stilla studiemiljöer, samtidigt som de bidrar till ett bra mikroklimat och ger närvaro av grönska. Gårdarna kopplar ihop mittenbyggnaden med de två teambyggnaderna som på plan två och tre består av undervisningslokaler av olika karaktär.

Kund: Enköpings kommun
Plats: Enköping
Status: Bygghandling påbörjades i juni 2021
Area: ca 18 300 m2 BTA
Visualiseringar: White Arkitekter

Entréhallen är skolans hjärta och befolkad hela dagen. Den är ett centralt nav för elever, lärare och besökare och rummet präglas av rymd, ljus, rörelse och genomblickar.

Här syns och ses man

I teambyggnadernas entréplan ligger matsal tillsammans med ett kreativt kluster som består av makerspace, samt media- och estetutbildningens lokaler. På andra sidan av de gröna gårdarna finns också särskola och kök. I motsats till det gamla gymnasiets utsträckta lokaler och slutna korridormiljöer skapas en skola där allt ligger närmare, där man har översyn och kontakt med skolans alla delar. Entréhallen är skolans hjärta och befolkad hela dagen. Den är ett centralt nav för elever, lärare och besökare och rummet präglas av rymd, ljus, rörelse och genomblickar. Här syns och ses man och här passar det bra att hänga och prata – ett vardagsrum där alla är välkomna.

Naturligt och robust

Det nya gymnasiet präglas av naturliga och robusta material, med sin stomme av trä, natursten i entréhall och skärmtegel i fasad. Invändigt lyfts trästommens balkar och pelare fram där det är möjligt och de kompletteras av en färgskala på väggar och golv i naturliga pasteller och jordtoner, i enlighet med Enköpings kommuns riktlinjer för utbildningsmiljöer. Mot omgivningen är fasaden stadsmässig och tydlig i sitt formspråk och mot skolgården finns en utbyggnad för att ge matsalen innanför en generös kontakt med utemiljön och skapa en sömlös övergång till gården och uteplatsen.

Stor vikt läggs vid att erbjuda en matsal som trots sin storlek känns ombonad, trygg och småskalig. Vid tid för lunchservering kan man stänga av matsalen mot entréhallen med en vikvägg av stål och glas. Vid andra tider är det viktigt att matsalen står öppen, så att ytan kan användas till andra aktiviteter. Det finns även en utomhus matplats i söderläge att använda när vädret tillåter.

I fördelaktiga lägen, syd eller sydväst, förses takytor med solcellspaneler med en möjlig sammanlagd yta av drygt 1 000 kvadratmeter.

Inbjudande och tillåtande miljö

Gestaltningen interiört är informell, inbjudande, kreativ och tillåtande. Skolan innehåller ett flertal olika studiemiljöer med olika karaktär: basrum för undervisning i helklass, grupprum för uppdelat arbete och studietorg för enskilda studier eller i grupp. Hängytor och informella studieplatser är utplacerade i teamlokalerna och i den stora entréhallen. Konceptet för invändig färgsättning och utformning av väggar bygger på en bas av trä och ljusa färger, som tillsammans med kompletterande färger och material bildar bakgrund till lärandemiljöerna.

Lokaler för fler

Byggnaden är förberedd för att husera fler personer än dem som går i gymnasiet. Skolans aula är en flexibel samlingssal för 500 personer som även ska fungera som sammanträdessal för Enköpings kommunfullmäktige. Den är också planerad att hyras ut andra tider än skoltid. Detta gäller även skolans makerspace och de tre större basrummen med plats för mellan 75–80 personer (miniaulor) som finns i byggnaden. Gymnasiets storkök lagar mat till ett antal äldreboenden och förskolor, och på sommarlov och ledigheter hyrs skolan ut för övernattning vid större idrottsevenemang och cuper.

För den nya gymnasieskolan har White har gjort förstudie, hållbarhetsprogram och programhandling samt arbetat med aktiv kostnadsstyrning. Sommaren 2021 påbörjades bygghandlingsprojektering.

Kontakt & Team

Helena Polgård Nygren

Helena Polgård Nygren

Arkitekt

+46 703 96 26 80

Hans Forsmark

Sofi Nilsson

Maha Shalaby

Kristjan Baldvinsson

Isabel Villar

Lilly Duong

Cecilia Jarlöv

Sanna Eriksson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...