Nobelberget

Nobelberget

På Nobelberget i Nacka växer en ny stadsdel fram som sjuder av liv och kreativitet. Stadsdelen kopplar samtidigt ihop Nacka med Stockholm och öppnar upp det tidigare slutna området med nya stråk.

Framtidens stad

Stadsdelen Nobelberget etableras med 500 bostäder, natur, kultur, mötesplatser och kreativa kontor. Tillsammans med Atrium Ljungberg har vi arbetat med detaljplanen som antogs i juni 2018, det första bostadskvarteret och förskolan som placeras i den historiska panncentralen.

Nobelberget är på många sätt ett komplext projekt. Under tomten går vägtunneln Södra länken och snart förlängs tunnelbanan mot Nacka. Detta har påverkat detaljplanen och byggnadernas placering. Även trafikbuller och riskfrågor har varit utmaningar längs vägen. På Nobelberget finns dessutom kulturhistoriskt värdefulla byggnader som bevaras och integreras med den nya bebyggelsen.

Kund: Atrium Ljungberg
Plats: Nobelberget, Stockholm
Status: Pågående
Yta: Detaljplanen täcker ca 35 000 kvm
Bild: Whyte Lilja, Walk the Room, White

En kreativ stadsdel för stora drömmar och nya idéer

Stadsdelen växer fram i ett tidigare kontors- och industriområde och är en trivsam kvartersstad med plats för restauranger, förskolor och lokaler för olika evenemang. I kvarteret närmas Atlasrondellen ger detaljplanen möjlighet att inrymma en högskola.

Sicklastråket knyter ihop Nobelberget med Hammarby Sjöstad och Sickla Köpkvarter. Stråket bjuder in till samtal, lek och medskapande. Det är en myllrande mötesplats och scen för kultur, event och marknader.

En lummig stadsdelspark planeras även väster om Nobelberget, Urbio är landskapsarkitekt och ansvarar för parken, övrig allmän plats, innergårdar, stråket och gator.

Livet på berget

Det är inte helt lätt att bygga på en höjd. Men resultatet blir en spännande stadsbild med innovativa lösningar. Mot Sickla Industriväg skapas en stadsfront, med högre bebyggelse som ändrar karaktär längre upp på berget där den blir mer uppbruten och småskalig.

Det första kvarteret består av fyra trapphus kring en gemensam innergård. Inspirationen kommer från områdets industriella historia med platsbyggt tegel och betong men byggnaderna har samtidigt ett eget uttryck. White har ritat kvarteret och inredningskonceptet är framtaget av Whyte Lilja.

Planlösningarna är utformade för ett socialt liv med en öppen sällskapsdel och en mer privat del med sovrum och bad. Nästan alla planlösningar är unika i sitt slag med egna kvaliteter. På taken finns solceller.

Parkliknande innergård

Det första kvarteret har en upphöjd innergård, som snarare är en park än en gård, ritad av Urbio. Här finns en stor gräsmatta, pergolor, klätterväxter, bärbuskar och fruktträd, och genom grönskan ringlar sig en träbrygga mellan två soldäck. Dagvatten är ett lekfullt och sinnligt inslag i gårdsmiljön. Det gemensamma gårdshuset fungerar både som redskapsbod och mötesplats.

En förskola för de nyfikna

White omvandlar Nobelbergets panncentral, med dess karaktäristiska skorsten, till förskola. Den befintliga tegelbyggnaden bevaras och kompletteras med en tillbyggnad som knyter samman det höga berget på baksidan med den ursprungliga byggnaden. Det gör landskapet till en del av arkitekturen och skapar många lekfulla miljöer.

Förskolans trapphus blir en skulptur i sig. Genom fönsterkuber kan nyfikna barn på en avdelning kika upp eller ner på dem som passerar. På entréplan planerar vi en ljus matsal där porten kan öppnas upp sommartid. Förskolan inrymmer 6 avdelningar och öppnar i anslutning till den första inflyttningen. Läs mer om förskolan på Nobelberget här.

En plats för medskapande

En av byggnaderna som bevaras enligt detaljplanen är Formalinfabriken. Genom att bevara byggnader i området kan de kreativa verksamheterna finnas kvar i området. Formalinfabriken kommer att vara i ständig förändring med rum för nya innovationer och prova sina vingar.

Ombyggnation pågår just nu och portarna slås upp igen sommaren 2019, med samma industrikänsla och detaljer från förr. Efter ombyggnationen skapas en öppen entrévåning med ett gemensamt vardagsrum för alla som bor, arbetar på eller besöker berget. Ombyggnaden görs av How arkitekter.

Området öppnas upp

En viktig faktor i arbetet med detaljplanen är att koppla samman Sickla med Hammarby Sjöstad. Nobelberget ligger bra till, nära Saltsjöbanan, Tvärbanan, bussar och snart även tunnelbana. Det skapas även en öst-västlig förbindelse genom området för genomfart av gång- och cykeltrafik. Det blir ett viktigt tillägg till området som i dag är relativt slutet.

Kontakt & Team

Kristin Sjögren

Kristin Sjögren

Arkitekt

+46 721 73 30 79

Elena Kanevsky

Ansvarig arkitekt Förskolan

Rafel Crespo Solana

Sofia Palmer

Matilda Månsdotter

Karolina Mellberg

Martina Sovré

Kristina Philipson

Niklas Singstedt

Fredrik Petersson

Jens Rasmus Andersson

Camilla Cappel

Frida Gustafsson

Julia Eliasson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...