Förskolan på Nobelberget

Förskolan på Nobelberget

Barnets blick var utgångspunkten när vi lät Nobelbergets gamla panncentral återuppstå som förskola – i ny form och i alla regnbågens färger. En arkitektur präglad av barns nyfikenhet och förundran som inspirerar till lek, fantasi och lärande.

Historia och framtid i en fantasifull kombination

I den snabbt framväxande stadsdelen Nobelberget omvandlas gamla industrikvarter till bostäder. I hjärtat av området ligger den gamla panncentralen, som från 1940-talet och fram till alldeles nyligen försåg området med värme.

Den gamla tegelbyggnaden utmärks av sin cirka 40 meter höga skorsten, ett lokalt landmärke. Istället för att riva byggnaden togs beslutet att bevara så mycket av den som var möjligt och omvandla den till en förskola för områdets allra minsta att kunna växa och utvecklas i.

Kund: Atrium Ljungberg
Status: Färdigställt 2020
Foto: Anders Bobert
Film: Anders Ristenstrand

Historia och framtid i en fantasifull kombination när panncentralen på Nobelberget blir förskola och där formen inspirerats av barnets perspektiv.

Ett transformationsprojekt där byggnadens historia framhävs

Byggnaden har genomgått både ombyggnationer och reparationer genom åren. Dessa årsringar syns bland annat på fasaden, där äldre och nyare tegelstenar samsas. Istället för att försöka släta över skillnaden mellan gammalt och nytt valde vi att istället fortsätta på den inslagna vägen och framhäva byggnadens historia.

Tidigare tillbyggnader har plockats bort, gamla industrifönster och restaurerats och ursprunglig betong har bevarats i stället för att täckas med nytt tegel. Bevarade bjälklag har givit nya möjligheter att skapa rumsliga variationer för att exempelvis ge mer intima miljöer.

På bottenvåningen, där köket, barnens matsal och ateljé ligger, är takhöjden förhållandevis låg. Det skapar en intim känsla.

När man sedan tar sig upp i det nya centraltrapphuset och möter den andra våningen uppstår en känsla av en rumslig explosion när våningen, med sin takhöjd på mer än fyra meter, öppnar upp sig. Här finns utrymmen för dans, rörelselekar och teater. Här skapade vi också ett multifunktionellt loft. Stora fönster med sittnischer fungerar som mysiga läshörnor, men platsen är också en typ av utkiksplats, från vilken barnen kan betrakta och upptäcka nya aspekter av sin omgivning. Här kan man se ut över det expansiva rummet, men också ut mot gården och den nya påbyggnadens reflekterande undersida.

En lekfull påbyggnad som omfamnar det gamla

Ovanpå den gamla panncentralen vilar regnbågen, förskolans nya tredje våning, och omfamnar den tyngre tegelbyggnaden. Fasadens färger ger byggnaden ett lätt och lekfullt intryck, liksom känslan att regnbågen svävar på den underliggande, mycket tyngre tegelbyggnaden.

Mellan Panncentralen och den angränsande nya gatan Bergvägen är den naturliga topografin brant. För att skapa mer ytor inomhus och samtidigt inte minska de redan komprimerade lekytorna utomhus fungerar den nya tredje våningen också som en bro. Den utgör en horisontell kontrast till skorstenens vertikala uttryck och skapar dessutom en spännande lekyta för barnen att upptäcka under bron. Brons undersida är klädd i ett reflekterande material, som gör att barnen kan titta upp och se sig själva från ett annat perspektiv.

Panncentralen ska vara en plats där barn får utrymme att utvecklas. Barn har en fantastisk förmåga att med sin nyfikenhet och fantasi upptäcka och uppfinna världen gång på gång. I gestaltningsarbetet inspirerades vi hela tiden av barnets blick och försökte skapa stimulerande miljöer som kan upplevas på många olika sätt och från många perspektiv.
Elena Kanevsky, ansvarig arkitekt

Sömlös interaktion mellan ute och inne

Utomhuslek och fysisk aktivitet är viktigt för barns välmående och kognitiva utveckling. Gestaltningen av Panncentralen skedde därför i nära samarbete med Urbio landskapsarkitekter, för att säkerställa att barnen ska kunna röra sig sömlöst mellan ute- och innemiljö. 

Gestaltningen präglas också av olika visuella referenser som suddar ut gränserna mellan ute och inne, och som uppmuntrar till fantasi och nya upplevelser. För att släppa in dagsljus, skapa tydliga entréer och för att ta hänsyn till platsens topografi och kringliggande infrastruktur har byggnadens form anpassats genom rundade former, visuella referenser till skorstenen. På tredje våningen har fönster placerats vid skorstenens fot, som inbjuder till att små näsor trycks mot rutan för att kunna blicka upp mot den 40 meter höga konstruktionen som tycks försvinna upp i himlen. Byggnadens form i kombination med variationen i platsens topografi gör att byggnaden upplevs på mycket olika sätt beroende på varifrån den betraktas.

 

Besök Förskolan på Nobelberget digitalt

Vill du själv uppleva Förskolan på Nobelberget? Här kan du besöka den digitalt.

Vi behöver fortsätta att bli ännu bättre på att inkludera barns perspektiv i samhällsplaneringen och ta hjälp av arkitektur för att skapa bättre förutsättningar för barn att kunna växa och lära. Det är otroligt viktigt för den sociala hållbarheten i vårt samhälle och något som vi behöver säkerställa, inte minst nu sedan FN:s barnkonvention blivit lag i Sverige. Panncentralen är en förskola som från början till slut gestaltats med barnets bästa i åtanke.
Elena Kanevsky, ansvarig arkitekt

Kontakt & Team

Kristina Philipson

Kristina Philipson

Arkitekt

+46 766 39 47 65

Elena Kanevsky

Ansvarig arkitekt

Kristina Philipson

Handläggande arkitekt

Jens Rasmus Andersson

Per Olsson

Fredrik Petersson

Niklas Singstedt

Evelina Regenius Jouper

Byggnadsantikvarie

Solveig Sennerholm

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...