Lindesberg hälso­centrum, miljöcertifi­ering

Lindesberg hälso­centrum, miljöcertifi­ering

Miljöcertifiering för Lindesbergs hälsocenter. Vi har fungerat som miljöbyggnadssamordnare med fokus på energianvändning, inomhusklimat och material för att säkerställa en byggnad som är bra för personal, patienter och för miljön.

Kund: Lindesbergs bostads AB, Landstinget Örebro län
Plats: Lindesberg
Status: Färdigställt 2019
Foto: Åke E:son Lindman

Lindesberg hälsocenter är ett hållbart hälsocenter med vård och bostäder. En byggnad i trä och med närhet till både naturen och resecentrum. Vi har ritat det nya hälsocentret som består av två byggnader som länkas samman av en gemensam glasgalleria med tydlig parkkänsla. Läs mer om projektet här.

Lindesberg hälsocenter är den första certifierade vårdcentralen och Folktandvården i regionen. Projektet har certifierats enligt SGBC Miljöbyggnad nivå Guld. Det är en komplex byggnad i och med sin 3D-bildning av fastighet och med den komplexiteten som vårdbyggnader innebär.

 

Vi var miljöbyggnadssamordnare genom projektets alla skeden, från program till produktion. Det har inneburit att även entreprenören har kunnat få guidning till ett effektivt certifieringsarbete där miljöbyggnadsindikatorerna har kunnat följas upp tillsammans med övrigt miljöarbete så som riskhantering och miljöronder.

Vi har dessutom även gjort energi- och dagsljussimuleringar i projektets olika skeden. Vill du veta mer om våra tjänster inom hållbarhet, läs mer här!

White har hjälpt Region Örebro län i sin hållbara omställning med krav om att certifiera alla regionens byggnader. För regionen är valet att certifiera viktigt både för arbetsmiljö, miljö och ekonomi.

Kontakt & Team

Elin Sandström

Elin Sandström

Hållbarhetsspecialist, Processledare, Gruppchef

+46 766 39 46 16

Viktor Sjöberg

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...