Carlanderska sjukhuset

Carlanderska sjukhuset

Modern vård i kulturhistorisk miljö. Med ett öga på ritningarna från 1917 och det andra riktat mot framtidens vårdbehov har vi skapat en helhet som förverkligar visionen om ”möjligheternas sjukhus” – och samtidigt nästan fördubblat sjukhusets storlek.

Läkande miljö

Carlanderska vore inte Carlanderska utan sin park. Sjukhuset byggdes utifrån idén att ”frisk luft och omgivningens skönhet och harmoni var en bidragande orsak till patienternas tillfrisknande”. Den tanken gäller fortfarande.

Tillbyggnaden innehåller bland annat nya lokaler för operation, röntgen och sterilcentral samt en publik restaurang. Men den tar bara en liten del av parkområdet i anspråk. Parken är bevarad och är fortsatt öppen för alla, kompletterad med uteservering vid restaurangen. Genom tillbyggnaden har vi skapat både en tydligt formad entréplats och den kringbyggda gård som planerades 1917, men förverkligas nu hundra år senare.

Kund: Stiftelsen Carlanderska sjukhuset
Plats: Göteborg
Status: Färdigställt 2017
Priser och utmärkelser: ICONIC AWARDS 2019: Innovative Architecture
Bild: Bert Leandersson

Gammalt möter nytt, modern teknik möter kulturhistorisk miljö och dagens arkitekter samarbetar med dåtidens.

Om- och tillbyggnad av Carlanderska sjukhuset

Carlanderska ska efter utvidgningen kunna uppfattas som en helhet, med tillbyggnaden som ett modernt tillägg. Tillbyggnaden, som består av fyra våningsplan samt ett souterrängplan, innehåller bland annat nya lokaler för de mest teknikintensiva verksamheterna – operation, röntgen och sterilcentral, verksamheter som inte kunde utvecklas i det gamla huset. Från tidigare fyra operationssalar på 27 respektive 14 kvadratmeter flyttar man till sju nya salar i storleksordningen 40 till 60 kvadratmeter.

Gården är inspirerad av medeltida klosterträdgårdar. Den har utformats med välordnade kvarter i kontrast till den fria parken utanför.  Ett försänkt mittparti omgivet av promenadstråk och planteringar bildar trädgårdens kärna. Färg, material och dofter ger ett litet trädgårdsparadis som även kan ses från entrén, vårdrummen och tillbyggnadens arkader och väntrum. De befintliga granitbänkarna vid entrén återanvänds och kompletteras med andra sittmöjligheter.

Entrén knyter ihop historien

Huvudentrén behålls i nuvarande läge och entréplatsen får genom tillbyggnaden en mer omsluten och fastare form, mer lik Bjerkes ursprungliga intentioner. Entrén knyter tydligt ihop det gamla och det nya, liksom den glasade förbindelselänken över gården.

Arkitekturen styrs av två huvudsakliga faktorer: att möjliggöra modern vård och behandling inom den ursprungliga tomten och att korrespondera med det befintliga uttrycket.
Ulla Antonsson, ansvarig arkitekt

Carlanderska sjukhuset kännetecknas av en både storslagen och hemtrevlig atmosfär. Den känslan återfinns även i tillbyggnaden där särskild omsorg lagts på entrérummet, arkadgången, de publika korridorerna och restaurangen. Inredningen med sina träpaneler och mustiga färgsättning ger en varm och ombonad miljö.

Restaurangen – öppen både för personal och allmänhet – har kontakt med entréplanet och kan fungera som förlängt väntrum för sjukhuset och samtidigt vända sig utåt mot parkbesökarna.

De gamla tegelfasaderna återspeglas konsekvent i det nya sjukhuset med rött tegel och infärgad fog. Det medeltidsinspirerade tegelförbandet är detsamma, ett ”10-skifts munkförband med högerspringande kopp”.

Gedigna material som åldras vackert

Vägledande principer vid utformningen av tillbyggnaden har varit att skapa ett modernt uttryck i nära relation till det befintliga. De olika volymerna har länkats samman på varierande sätt men är alltid uppfattbara var och en för sig. Nationalromantikens signalement dominerar intrycket – de borgliknande kraftfulla volymerna, högkvalitativa material, gediget hantverksmässigt utförande med bearbetade tegelmurar och distinkta möten både mellan olika huskroppar och mellan fasadmur och tak. Slutresultatet ger intryck av ett organiskt byggande under lång tid.

Kontakt & Team

Krister Nilsson

Krister Nilsson

Arkitekt

+46 766 39 47 52

Roger Johansson

Elin Hultman

Christian Wahlström

Tobias Hesselgren

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...