White vinner arkitektur- och stadsutvecklingspris för Bråtejordet skole

Bråtejordets skole har tilldelats Skedsmo kommuns arkitektur- och stadsutvecklingspris. Bråtejordet ligger i Strømmen, cirka två mil utanför Oslo. Skolan ritades efter Whites förslag i en arkitekttävling utlyst av Skedsmo kommun, och färdigställdes 2014.

Juryen har "latt seg begeistre av Bråtejordet skole og håper bygget har satt en ny standard for skolebygg i Skedsmo."
Tävlingsjuryn

Bråtejordet skole kombineras traditionellt tydliga gränser med nyskapande pedagogiska miljöer. Rumsliga trösklar fungerar som naturliga gränser, dels mellan skola och samhälle, men även mellan skolans olika delar. Vägen från de stora sammanhangen till de minsta detaljerna leder till en strukturerad, översiktlig och trygg lärandemiljö – helt i linje med skolledningens önskemål.

 

Byggnadens volym utförts som en vinkel för att omsluta skolgården i söder. Skolan är placerad på den högt belägna tomtens finaste plats och på ett medvetet sätt tar in den vackra utsikten. Temat i gestaltningen anknyter till det omgivande jordbrukslandskapet, som t.ex. det veckade taket som skapar en silhuett som anspelar på Strømmens industrihistoria och som dessutom ger hög rumshöjd med fina rumsliga upplevelser – fjärran från bilden av ett vanligt klassrum.

 

 

Hela juryns utlåtande:

Bråtejordet skole var det første skrittet på veien i utviklingen av det nye boligområdet på Bråtejordet. Tomten, som ligger flott plassert på platået, åpner seg opp mot det store åpne landskapet i øst og beskyttes av skogkledde åser i vest. Skolegården ligger orientert mot syd, skjermet av byggets to fløyer, og med direkte tilgang til Bråteåsen og Sankthansfjellet. Utearealene fremstår som stilrene og av høy kvalitet, med muligheter for organiserte og uorganiserte aktiviteter, samt varierte situasjoner for opphold i større og mindre grupper. 

 

Bebyggelsens silhuett og kompakte volum gir assosiasjoner til gårdsbebyggelsen i området, samtidig som den fremstår med egenart, et tidsriktig formspråk og original materialbruk. Utvendig spiller fasadematerialene sammen på en spennende på måte: Et kontinuerlig vindusbånd omslutter byggets bakkeplan, mens en tyngre og mer lukket andreetasje svever på toppen. De skrå takflatene eksponerer et sedumlag som skaper et vakkert organisk fargespill i kontrast til de mørke korrugerte kobberplatene i fasaden.

 

Innvendig er bygget organisert rundt et sentralt torg som strekker seg over to etasjer, og fungerer som aula, scene og allrom. Romforløpet fremstår fleksibelt og lesbart med mange siktlinjer som skaper sammenhenger mellom etasjene og de to fløyene. Samtidig har man også mulighet til å trekke seg tilbake i mindre og mer skjermede pausearealer. En nøktern og stilren innvendig materialbruk – med glass, eksponert betong og hvite flater – fremstår praktisk og tidløs. Det nøytrale interiøret bidrar til å fremheve det omliggende landskapet, som rammes inn av de store vindusflatene og trekkes inn i de luftige undervisningsrommene.

Dela gärna!