Bråtejordet skole

Bråtejordet skole

En kombination av traditionellt tydliga gränser och nyskapande pedagogiska miljöer. I Bråtejordet skole utanför Oslo ges utrymme till kreativ gemenskap med högsta möjliga fokus på lärandet.

Inspirerande läromiljöer

Bråtejordets skole ligger i den gamla industristaden Strømmen, cirka två mil från Oslo. Skolan blev den första byggnaden i det som skulle bli ett nytt bostadsområde. På Bråtejordet kombineras traditionellt tydliga gränser med nyskapande pedagogiska miljöer. Rumsliga trösklar fungerar som naturliga gränser, dels mellan skola och samhälle, men även mellan skolans olika delar. Vägen från de stora sammanhangen till de minsta detaljerna leder till en strukturerad, översiktlig och trygg lärandemiljö – helt i linje med skolledningens önskemål.

Kund: Skedsmo kommune
Plats: Strømmen, Norge
Status:
Färdigställt 2014
Utmärkelser: Skedsmo kommuns arkitektur- och stadsbyggnadspris, 2018
Bild:
Ivan Brodey

Vägen från de stora sammanhangen till de minsta detaljerna leder till en strukturerad, översiktlig och trygg lärandemiljö.

Koncentration och studiero

Till grund för arkitekternas arbete låg ett tydligt och genomarbetat program, som tydligt markerade att den nya skolan skulle utformas med fokus på koncentration och studiero, och där målet var att elever och klasser skulle grupperas i avgränsade hemvister där varje klassrum har nära koppling till eget grupprum, toalett, elevskåp och pausyta. Förflyttningen från det stora till det lilla sker via fyra nivåer: Tunet, Platån, Boxen och Rummet.

Tunet är övergångszonen där man lämnar det omgivande samhället och gör entré på den aktiva skolgården. Ett vegetationsfilter skapar här en tydlig avgränsning.

Platån utgörs av skolans publika entrévåning. Denna nivå ligger en dryg meter högre än den nya Bråteveien och tar in hela landskapets fantastiska vyer. Här grupperas formgivningsverkstäder, musikstudios, bibliotek och administration kring skolans centrala rum som fungerar som foajé, kantina och samlingssal.

Boxen på plan 2 har ett tydligt hemvist för varje klass. I boxen ramas utblickarna in och öppenheten in till lärmiljöerna är mindre än på entréplanet, för att stärka känslan av koncentration och lugn. Varje hemvist har även sin egen trappa ner till skolans centrala nav på entréplanet, vilket minskar spring genom varandras hemvister.

Rummet, hemklassrummet, är den sista nivån. Här har samtliga klassrum placerats i de svala väderstrecken, vända bort från skolgårdssidan, för att optimera förutsättningarna för koncentrerad undervisning.

Byggnaden är placerad på den högt belägna tomtens finaste plats för att på ett medvetet sätt ta in den vackra utsikten.

Anknytning till omgivningarna

En av de mest uppskattade arkitektoniska lösningarna är att byggnadens volym utförts som en vinkel för att omsluta skolgården i söder och att byggnaden är placerad på den högt belägna tomtens finaste plats och på ett medvetet sätt tar in den vackra utsikten. Temat i gestaltningen anknyter till det omgivande jordbrukslandskapet, som t.ex. det veckade taket som skapar en silhuett som anspelar på Strømmens industrihistoria och som dessutom ger hög rumshöjd med fina rumsliga upplevelser – fjärran från bilden av ett vanligt klassrum.

100-årigt perspektiv på hållbarhet

Vår beställare Skedsmo kommun efterlyste ett hundraårsperspektiv för sin nya skola, både i termer av funktionalitet, pedagogiska miljöer och långsiktig hållbarhet. Genom den kompakta byggnadens struktur, materialval och energisystem beräknas energianvändningen till 79kWh/m² motsvarande norska Energiklasse A. Materialen både exteriört och interiört är valda med tanke på att klara hårt slitage och åldras vackert utan att kräva för mycket underhåll.

Slitstarkt och hållbart

Insidan går i ljusa toner, där entréplanets terrazzogolv i kombination med glaspartier ner till golv skapar en mjuk övergång till skolgårdens ljusa betongytor. De konstruktiva mellanväggarna är platsgjuten betong. Skolans veckade tak är täckt med grönskade sedum som fördröjer dagvattnet och takfönster ger vackert överljus ner till skolans centrala rum. Den mörka exteriören utgörs av korrugerad förpatinerad kopparplåt, ett levande material som bara blir vackrare med tiden, samtidigt som den reflekteras i morgonljuset och skickar en daglig välkomsthälsning till skolans elever och lärare.

Kontakt & Team

Thomas Landenberg

Thomas Landenberg

Arkitekt

+46 703 64 86 57

Karin Sjödin

Landscape Architect

Daniel Hultman

Karin Jakobsson

Christian Wahlström

Mikaela Åström Forsgren

Jeroen Matthijssen

Ella Bergström

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...