White tar skandinavisk design till London med nya Moorfields Eye Hospital

White har tillsammans med AECOM och Penoyre & Prasad vunnit den prestigefulla internationella RIBA-tävlingen om att rita en ny byggnad för Moorfields Eye Hospital och UCL Institute of Ophtalmology i centrala London.

Efter många års utredande kommer detta välrenommerade ögonsjukhus att samla vård, forskning och utbildning under ett tak i nya, moderna och flexibla miljöer.

 

Whites ansvar är att utforma designstrategin för publika miljöer, såväl interiört som exteriört, utifrån en skandinavisk arkitekturtradition baserad på erfarenhet från kontorets praktikbaserade forskning inom hälsans arkitektur.

 

– Vi är överlyckliga och hedrade över att få utveckla det här fantastiska projektet tillsammans med beställaren och AECOM-teamet, vilket inkluderar Penoyre & Prasad och White. Nyfikenheten för Whites vårdbyggnadskompetens kopplad till skandinavisk arkitektur är påtaglig, vilket är extra glädjande. Detta uttrycks i vårt vinnande förslag som är väl integrerat i den nya stadsdelen, med miljöer som flödar i dagsljus och grönska. Det fina samspelet mellan konst, kulörer och taktila material främjar orienterbarheten vilket är extra viktigt i ett ögonsjukhus, säger Charlotte Ruben, arkitekt och partner på White.

 

 

Nyfikenheten för Whites vårdbyggnadskompetens kopplad till skandinavisk arkitektur är påtaglig, vilket är extra glädjande.
Charlotte Ruben, arkitekt och partner på White

Förslaget som har fått arbetsnamnet ”Project Oriel” fokuserar på de mänskliga behoven. Den röda tråden är upplevelsen hos dem som nyttjar byggnaden, oavsett om det är patienter, anhöriga, personal eller forskare. Upplevelsen inkluderar hela resan från det att man anländer till byggnaden till vistelsen och att man lämnar miljöerna. White har bidragit med multidisciplinär designkompetens inom husbyggnad, landskap, ljus och inredning.

 

– God akustik, bra ljusförhållanden och hälsosamma materialval är viktiga aspekter som utmärker skandinavisk arkitektur. Liksom att fånga den sociala potentialen i en byggnad, vilket vår utformning ger uttryck för. Speciellt genom den ellipsformade centrala volymen som är placerad mitt i atriet mellan de bågformade byggnaderna, insvept i en kontinuerlig balustrad av ljusa askribbor. I detta dynamiska nav kommer vi utforma trivsamma miljöer för samvaro som anpassas utifrån behov, säger Caroline Varnauskas, arkitekt och partner på White.

God akustik, bra ljusförhållanden och hälsosamma materialval är viktiga aspekter som utmärker skandinavisk arkitektur. Liksom att fånga den sociala potentialen i en byggnad, vilket vår utformning ger uttryck för.
Caroline Varnauskas, arkitekt och partner på White

Den nya byggnaden blir supereffektiv genom optimerade samband. Miljöerna kommer att utformas med stort fokus på hälsa och hållbarhet, bland annat genom koldioxidneutrala lösningar. Beställarens vision uttrycker höga förväntningar på utmärkande arkitektur med stadsmässiga kvaliteter som länkas ihop med den uppmärksammade förnyelsen av King’s Cross. Arkitekturen ska vara identitetsskapande för nya Moorfields Eye Hospital, vilket är viktigt för att ytterligare stärka sjukhusets status som ett världsledande specialistcentrum inom ögonsjukvård. Projektet finansieras genom NHS (National Health Service) och bidrag från stiftelser/donationer.

 

Beställaren utgör en helt ny projektorganisation med en sammanslagning av UCL Institute of Ophthalmology och Moorfields Eye Hospital. Byggnaden beräknas tas i bruk 2025–2026.

Mer om tävlingen

  • 35 team skickade in ansökningar i juli 2018. 5 team kvalificerades i augusti. Tävlingsperioden pågick under 10 veckor med 2 delredovisningar. Whites referensprojekt är NKS och St Eriks Ögonsjukhus som är under uppförande.
  • AECOM-teamet, vilket inkluderar Penoyre & Prasad och White, vann i tuff konkurrens mot följande projektteam:

-Bennetts Associates med Reiach & Hall, Buro Happold Engineering & Gustafson Porter + Bowman

-Hopkins Architects med Arup & Todd Longstaffe-Gowan Ltd

-Rogers Stirk Harbour + Partners with Stantec, Arup, Gillespies, Speirs + Major & T Projects

-Ryder Architecture Ltd with Hawkins\Brown Architects, Spacehub Design Limited, Hoare Lea LLP, Rider Levett Bucknall UK Ltd & Ramboll UK Ltd

Dela gärna!