White ritar psykiatrisk klinik på Grönland

Läkande arkitektur på en dramatisk plats. I slutet av förra året vann White ett uppdrag om att utforma en psykiatrisk klinik vid Dronning Ingrids Hospital i Grönlands huvudstad Nuuk med sina 16 000 invånare.

Whites vinnande anbud för psykiatrisk klinik i Nuuk har som målsättning att skapa byggnaden som en massiv träkonstruktion, en fördel då man bygger på mark som är så porös som den är i Nuuk. Det geografiska läget gör också frågan om dagsljus avgörande – under sommarmånaderna skiner solen dygnet runt och under vinterhalvåret råder mörker.

 

Jenny Mäki, ansvarig arkitekt på Whites kontor i Oslo driver projektet och var nyligen tillsammans med sitt team i Nuuk för att presentera sitt gestaltningsförslag.

 

Ni har just varit i Nuuk och inspekterat sajten där kliniken ska byggas. Vad var ditt intryck av Grönland?

Det är främst två intryck som lämnat störst avtryck hos mig. Dels är det de helt speciella förutsättningarna att faktiskt bo och leva på Grönland, dels är det landskapet.

 

Vardagen styrs helt utifrån väder och vind, helt på naturens villkor. Samhällen och byar saknar kopplingar mellan varandra och du är därför helt beroende av båt eller flyg om du önskar ta dig mellan de olika platserna. Att inte komma fram i tid och bli någon vecka försenad på grund av väder är helt normalt. Så att komma till Grönland från en kontext där varje timme är uppbokad i kalendern ställer ju saker och ting i perspektiv. I projektet har vi ännu inte lyckats träffa alla i samma rum när vi varit på Grönland, det har alltid varit någon som suttit med via Skype och inväntat vädret eller plats på flyget.

 

Sedan är det det mäktiga och karga landskapet. Det finns inga träd på Grönland och kombinationen av den klara luften, snö, is och ett stort öppet hav gör det svårt att bedöma skala och avstånd. Du kan se kilometervis men uppleva att det du ser ligger några hundra meter bort. Snön, isen och havet gör också att himmelsljuset reflekteras och konstant skiftar i blå, gröna och rosa toner. Det är rätt och slätt vackert.

Hur tror du att det kommer att bli att arbeta under de förutsättningarna?

Klimatet och temperaturerna skiftar snabbt och ofta. Det ger speciella premisser för det byggtekniska i projektet och även hur vi faktiskt skapar en hållbar lösning. Under första konceptutvecklingsfasen har vi haft lyxen att jobba tillsammans med otroligt skickliga ingenjörer från både Florian Kosche och ÅF i Norge. Vi har även haft en väldigt tät och fin dialog med byggherrens projektledare, Thomas Riis, är en arkitekt från Danmark som både levt och varit verksam i Nuuk i över 20 år.

Kliniken ligger vid en fjord med milsvid utsikt, hur har det influerat gestaltningen?

Grönländarna lever nära naturen och det har varit en grundförutsättning att arbeta fram en gestaltning som både ger maximal utsikt och leker med gränsen mellan inne och ute. Det har varit viktigt för oss att ge patienterna de bästa möjliga förutsättningarna och maximal kontakt med landskapet. Vi har därför arbetat mycket med både gestaltning och rumsorganisation för att garantera patienternas utsikt mot fjället eller fjorden från rum och korridorer.

Ni arbetar efter Stefan Lundins principer om Healing Architecture, vad blir resultatet av det för de som vistas där?

Framförallt så har vi fått jobba med Stefan, som är en väldigt skicklig arkitekt, men vi har själva också tagit avstamp i hans forskning och principer om läkande arkitektur. I gestaltning och utformning av en grönländsk läkande arkitektur har vi främst fokuserat på två av de sju principerna, de som handlar om patientintegritet och kontakt med landskap och natur.

 

Det är alltför tidigt att säga något om resultatet, men vi vet med säkerhet att arkitektur gör skillnad. Stefan visar med sin forskning och studier på Whites redan färdigställda projekt att exempelvis antalet bältesläggningar, hot, våld och medicineringar minskar drastiskt i en arkitektur som är utformad efter dessa principer.

Byggnaden interagerar med landskapets topografi i en lugn och läkande miljö.

Vad är nästa steg i projektet?

Kliniken är i utgångspunkten tänkt att byggas i trä och detta är något vi kommer utveckla vidare nu när projektet går in i nästa fas. Om väder, vind och klimat är med oss hoppas vi att psykiatrin kan få flytta in i sitt nya hus redan 2021!

Dela gärna!