Att gestalta inkluderande offentliga rum – metodbok om normkritik inom inredning

I boken Att gestalta ett jämställt rum – metoder, vägval och lärdomar undersöks hur metoder för normkritiskt och jämställt arbete kan användas inom inredningsarkitektur och i gestaltning av offentliga platser inomhus.

Boken samlar de erfarenheter och metoder som White använt i uppdraget att processleda och inreda KRUT – Malmö stadsbiblioteks nya ungdomsavdelning och är skriven tillsammans med den ideella organisationen Tjejer i förening och Malmö stadsbibliotek.

Vad vi fyller våra offentliga rum med för innehåll, och vilka som får delta i den arbetsprocessen, är viktiga frågor att utforska och kunna besvara för att skapa offentliga platser som är inkluderande och jämställda. Det är i grunden en demokratisk fråga.
Victoria Percovich Gutierrez, processledare på White i Malmö

Metodboken om normkritik och jämställdhet inom inredningsarkitektur

Tätt samarbete med unga i Malmö

En avgörande del i processen har varit att samarbeta nära med unga i åldrarna 14-30 år, den målgrupp som bibliotekets nya avdelning vänder sig till. Under en månad anställdes tjugo ungdomar, från alla Malmös stadsdelar. Efter utbildning och workshops inom bland annat stadsbyggnad, arkitektur, dialog, jämställdhet och projektledning kunde de, under ledning av processledare och inredningsarkitekt, presentera en möblerad planritning.

 

Känslomässiga behov i centrum

Tidigt i processen efterfrågade de unga behov som, traditionellt sett, inte brukar tillgodoses av bibliotek. De önskade sig bland annat rum där man har möjlighet att stänga om sig och inte vara exponerad, och ha tillgång till vuxna att prata med om saker de kände oro inför.

Karolina Nilsson, inredningsarkitekt på White i Malmö: Hela kärnan i att applicera ett normkritiskt perspektiv på inredningsarkitektur ligger i just detta; att genom nya metoder skapa möjligheter att vaska fram behov vi aldrig kunnat nå fram till i en traditionell arbetsprocess. Flera av våra och bibliotekets föreställningar om vad en ungdomsavdelning på ett bibliotek bör innehålla stämde inte med vad unga idag har för behov av en avdelning som riktar sig till dem.

Metodernas grunder och perspektiv som återges i boken går att applicera på olika former av offentliga rum inomhus som ska gestaltas och fyllas med innehåll, exempelvis inom skola, vård och äldreboende.

Gestaltning kan inte ensamt lösa samhällsproblem som rör ojämlikhet och integration. Men gestaltning och design spelar viktiga roller i arbetet med att skapa offentliga rum som fler känner sig välkomna att besöka och använda.
Victoria Percovich Gutierrez

Metodboken

Här finns boken att läsa i sin helhet: (PDF)

Mer om projektet KRUT

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Victoria Percovich Gutierrez

Victoria Percovich Gutierrez

Processledare / specialist social hållbarhet

Malmö

+46 40 691 70 93

Dela gärna!