KRUT på Malmö Stadsbibliotek

KRUT på Malmö Stadsbibliotek

Vad kännetecknar en inkluderande och jämställd plats? Hur drivs en process för att skapa en sådan miljö inomhus? Frågeställningarna utgör grunden för KRUT – Malmö stadsbiblioteks nya ungdomsavdelning där normkritiskt och jämställt arbete bidrar till en miljö där alla får känna sig inkluderade och delaktiga.

Jämställd och inkluderande arkitektur

Forskning visar att det råder en skev fördelning mellan könen när man tittar på hur barn använder sig av samhällets offentliga rum och platser. Förutom kön finns det andra faktorer som påverkar tillgängligheten och användningen av våra gemensamma utrymmen. Det kan handla om socioekonomiska och geografiska faktorer – men också om vilka som upplever att de är välkomna och har tillträde till dessa rum. På KRUT bidrar ett normkritiskt och jämställt arbete till en miljö där alla kan känna sig inkluderade och delaktiga.

Kund: Malmö stad
Projektgrupp: White Arkitekter, Tjejer i förening, Malmö stad
Plats: Stadsbiblioteket i Malmö
Status: Färdigställt 2017

Genom KRUT undersöker vi hur metoder för normkritiskt och jämställt arbete kan användas inom inredningsarkitektur.

Gestaltning kan inte ensamt lösa samhällsproblem som rör ojämlikhet och integration. Men gestaltning och design spelar viktiga roller i arbetet med att skapa offentliga rum som fler känner sig välkomna att besöka och använda.

Vad vi fyller våra offentliga rum med för innehåll, och vilka som får delta i den arbetsprocessen, är viktiga frågor att utforska och kunna besvara för att skapa offentliga platser som är inkluderande och jämställda.
Victoria Percovich-Gutierrez, processledare och expert inom social hållbarhet

Samarbete med Tjejer i förening

Gestaltningen av KRUT har arbetats fram gemensamt med ungdomsorganisationen Tjejer i förening. Avdelningens design och innehåll baseras på ungas skapande och de tankar, idéer och berättelser som de delat med sig av. Under en månad anställdes 20 ungdomar från alla Malmös stadsdelar. De fick själva ansvara för att anordna dialogsamtal om vad KRUT skulle bestå och fyllas av. Efter utbildning och workshops inom bland annat stadsbyggnad, arkitektur, dialog, jämställdhet och projektledning kunde de, under ledning av processledare och inredningsarkitekt, presentera en möblerad planritning.

Ungdomar från hela Malmö har redan tagit KRUT i besittning och arrangerar allt från seminarier till pysselkvällar – trots att avdelningen rent fysiskt inte är färdigställd.

Vikten av att involvera målgruppen i process och gestaltning kan inte nog understrykas. KRUT är ett bevis på att detta är grundläggande faktorer för att skapa offentlig rum dit många känner sig välkomna och trygga att besöka.
Karolina Nilsson, inredningsarkitekt

Kontakt & Team

Victoria Percovich Gutierrez

Victoria Percovich Gutierrez

Processledare / specialist social hållbarhet

+46 721 73 31 44

Karolina Nilsson

Inredningsarkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...