White i Tyskland: Fredrik Larsson och Martin Arvidsson om att bygga en studio

I samband med att vi öppnade vår studio i Stuttgart 2021 rekryterades arkitekterna Fredrik Larsson och Martin Arvidsson för att bygga upp den. Bara ett och ett halvt år senare består studion av tolv medarbetare. Vi satte oss ner med Fredrik och Martin för att få höra mer om kontorets utveckling, om att bygga ett team och hur planen ser ut framåt.

I hela 28 respektive 15 år har Martin Arvidsson och Fredrik Larsson varit bosatta och arbetat som arkitekter i Tyskland, något som varit till stor hjälp i uppbyggnaden av studion i Stuttgart. Lokalkännedom är nämligen en avgörande pusselbit för att på ett framgångsrikt sätt ta sig in på en ny marknad. Inte minst då arkitektens roll till viss del skiljer sig åt i Tyskland jämfört med i Sverige. I Tyskland är exempelvis arkitekten ansvarig att leverera en färdig byggnad, inte bara ritningar. Kompetensen som krävs för detta har därför varit viktig att hämta lokalt, ett arbete där Martin och Fredriks nätverk varit en stor fördel i rekryteringsarbetet. Som directors för studion har Martin och Fredrik varit med och byggt upp det team som i dag består av tolv medarbetare.

– Tack vare våra många år i Tyskland har vi värdefulla kontaktnät som varit till stor hjälp för att bygga upp det team vi är i dag, säger Fredrik Larsson, arkitekt och director för Whites studio i Stuttgart.

Både Martin och Fredrik berättar att rekryteringen har gått över förväntan och att framgången beror på en kombination av ett brett nätverk, god kännedom om den lokala marknaden och ett starkt varumärke. Många som söker sig till studion känner till White sedan tidigare.

Just att vi är White har gjort en enorm skillnad när vi rekryterat. De medarbetare som söker sig hit känner till oss och vill arbeta här just för att vi är White. De har höga förväntningar på att vi ska vara en professionell arbetsplats, där vårt hållbarhetsarbete, interdisciplinära arbetssätt och att vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv intresserar många. Det är också något som skiljer oss från tyska kontor.
Martin Arvidsson, arkitekt och director för Whites studio i Stuttgart

– Samtidigt är vår studio något som vi bygger och utvecklar gemensamt med medarbetarna. Bland många av dem finns också ett stort intresse att gå in som delägare, fortsätter Martin.

Kunskapsutväxling mellan marknader
Precis som Sverige ligger Tyskland långt fram i hållbarhetsfrågor. Med Whites vision att all vår arkitektur ska vara formstark och klimatpositiv 2030 i ryggen konkretiseras hållbarhetsarbetet bland annat genom att transformera befintliga byggnader men också att bygga i trä. Exempel på detta är studions arbete med transformationen av den gamla fabriken och industriområdet Heinzelmann i Reutlingen och bostadsprojektet Haus Hynspeng i Liederbach som byggs i trä.

Hållbarhetsperspektivet är något som efterfrågas i projekt, dock är det viktigt att hitta konkreta och praktiska lösningar för att få med sig byggherren och kunna utnyttja efterfrågan på bästa sätt. Här ser både Fredrik och Martin en stor potential att dra nytta av den kompetens som finns inom White.

Whites interdisciplinära arbetssätt passar perfekt i Tyskland. Här kan man inte vara tillräckligt tydlig och radikal för att positionera sig inom hållbarhet.
Martin Arvidsson

Även i andra frågor hoppas Martin och Fredrik på att i större utsträckning kunna utbyta erfarenhet och kunskap med övriga kontor runt om i världen.

– Vi är ett team som bygger detta tillsammans, det kollektiva tänkandet är något som våra medarbetare uppskattar. Framöver ser vi fram emot att ytterligare bredda kontakten med våra kontor runt om i Sverige och internationellt. Genom ett utökat kunskapsutbyte kan vi i ännu större utsträckning samverka och dra nytta av att vi är stora. Detta är något som våra medarbetare är intresserade av, säger Fredrik.

Ett byggt hus – den bästa reklamen
Bland studions fokusområden finns transformation, skola och vård, vilket speglar det som kommer att ske i Tyskland i framtiden. I dag har studion fyra pågående projekt något som Martin och Fredrik beskriver som en fantastisk förutsättning. De menar dock att det kommer ske ett skifte den dagen det går att använda byggda referenser för att vinna nya uppdrag.

– De projekt som vi arbetar på nu bådar gott för att våra fokusområden kommer vara där vi har mest byggaktivitet i framtiden. Genom att så småningom kunna använda oss av byggda referenser kommer det med tiden bli lättare att få in en fot i olika uppdrag, berättar Martin.

Bland våra mål för 2023 finns att driva tävlingar härifrån men också att komma in i ett tidigt skede av projekten. Haus Hynsperg är det första White-projektet som byggs i Tyskland, när det står klart kommer vi kunna använda det som referens för att växa ännu mer och nå dessa mål. Byggda referenser är avgörande för att kunna sälja och på så sätt kunna fortsätta utveckla studion. Ett byggt hus är den bästa reklamen vi kan få.
Fredrik Larsson, arkitekt och director för Whites studio i Stuttgart

Kontakt

Fredrik C Larsson

Fredrik C Larsson

Director of the Stuttgart studio, Architect

Stuttgart

+49 172 387 60 62

Dela gärna!