White Arkitekter först ut att skriva på Umeås klimatfärdplan

Nu har Umeå kommun tagit nästa steg i hållbarhetsarbetet och lanserat Umeå klimatfärdplan. White Arkitekter är ett av de första företagen som ansluter sig.

Umeå klimatfärdplan ska skynda på Umeås klimatomställning och kraftfullt minska klimatutsläppen genom att stärka samarbetet mellan olika aktörer i samhället. Umeå kommun har arbetat med klimatfärdplanen sedan 2021. Flera företag har varit engagerade under året och 1 december tog arbetet ett nytt avstamp när 37 företag och andra aktörer officiellt tillkännagav att de ansluter sig till klimatfärdplanen.

Det är verkligen positivt och angeläget att vi ökar takten på detta arbete i Umeå nu. Klimatmålen vi siktar mot är utmanande men realistiska och vi behöver arbeta smart och tillsammans för att lyckas. Här har vi på White Arkitekter verkligen en hel del att bidra med.
Jenny Pettersson, kontorschef på White i Umeå

Genom att ansluta till klimatfärdplanen ställer man sig bakom kommunens lokala klimatmål, däribland att Umeå ska vara klimatneutralt Umeå 2040. Aktörerna i färdplanen åtar sig också att arbeta tillsammans för att Umeås utsläpp som helhet ska minska med minst 20 procent årligen.

De som ansluter sig antar minst fem av färdplanens klimatutmaningar som de ska slutföra mellan 2023 och 2025. Det kan handla om att skifta till en hållbar personbilsflotta, välja hållbara godstransporter, energieffektivisera lokaler och bostäder, bygga bostäder och lokaler som lågenergihus, använda mindre och mer hållbar plast, konsumera större andel klimatsmart mat och minska matsvinnet.

Läs mer om White Arkitekters strategi för en klimatpositiv framtid – Färdplan Klimat 2030

Dela gärna!