Välkommen på webbinarium om framtidens mötesplatser

Att mötas eller inte mötas – ett webbinarium om arkitekturens roll i ett smittsäkert samhälle.
Fredagen den 20 november kl 08.15 – 09.15

Pandemin ritar just nu om kartan för hur och var människor möts och inte möts. Många frågar sig hur mötesplatsen för våra liv ser ut i framtiden. Under vilka former kommer vi att kunna möta varandra säkert och vad ställer det för nya krav på lokaler, byggnader och arkitektur? Behöver vi bygga nytt eller kan vi anpassa befintliga byggnader för framtidens behov?

Vi har bjudit in representanter från några av regionens ledande kontors- och bostadsföretag. Tillsammans med Whites vårdexperter gräver vi djupare i framtidens smittsäkra samhälle. Välkommen att delta!

Webinariet har redan sänts, se det här »

Program 20 november kl 08.15 – 09.15

08.15 Välkommen
Saga Karlsson
, Arkitekt SAR/MSA, utvecklingsansvarig för FoU nätverket Vård & hälsa, White
Introduktion till morgonens ämne.

08.20 Ser vi en ny typ av arkitektur ta form?
Alexandra Hagen
, VD, White.
Pandemin har gett oss erfarenheter av nya beteendemönster, arbetskulturer och ett nytt sätt att använda våra bostäder. Vad innebär detta för vårt sätt att planera städer och byggnader i framtiden. Behöver vi använda våra byggnader på ett annat sätt? Ser vi en ny typ av arkitektur växa fram?

08.30 Behövs kontoret i framtiden?
Kristina Pettersson Post
, regionchef Gbg, Vasakronan.
Kontoren har gapat tomma det senaste halvåret, besöken på arbetsplatsen sker ibland bara någon dag i veckan. Samtidigt ökar kraven på arbetsgivaren att tillhandahålla utrustning för hemmiljö. Hur påverkas våra kontorsarbetsplatser, i vilken omfattning behövs den enskilda arbetsplatsen när flera arbetar hemifrån. Och är kontorslandskapet en möjlig lösning ur smittsynpunkt?

08.40 Skall vi göra allt hemifrån?
Louise Samuelsson
, Uthyrningschef Bostad, Wallenstam
Bostadens funktioner förändras, köken blir arbetsplats när många lockas av att slippa pendling. Hur planerar vi framtidens bostäder? Skrivbordsnischer i lägenheterna, små kontorshubbar i bostadskvarteren eller umgängesytor? Vilka krav ställs på närmiljön och var ska bostäderna byggas för att möta ett förändrade beteendemönster?

08.50 Vad kan kontors- och bostadsplanering lära från vårdbyggnader?
Krister Nilsson
, arkitekt SAR/MSA, White
Susanna von Eyben, inredningsarkitekt SIR/MSA, White
Erfarenheter från pandemin pekar på ett behov av en större medvetenhet kring hälsofrämjande, hygien och smittsmittspridning i alla typer av byggnader. Planering av publika miljöer, entréfunktioner, personflöden behöver belysas utifrån ett hälsoperspektiv. Krister och Susanna beskriver hur frågorna utvecklats under pandemin med exempel från vårdcentraler och vårdbyggnader.

09.00 Frågor till talarna

09.15 Tack för idag!

Webinariet har redan sänts, se det här »

Dela gärna!