Se vårt webinar om framtidens mötesplatser

Den 20 november sände vi vårt webinar ”Att mötas eller inte mötas – ett webinar om arkitekturens roll i ett smittsäkert samhälle” från Göteborg.

Pandemin ritar just nu om kartan för hur och var människor möts och inte möts. Många frågar sig hur mötesplatsen för våra liv ser ut i framtiden. Under vilka former kommer vi att kunna möta varandra säkert och vad ställer det för nya krav på lokaler, byggnader och arkitektur? Behöver vi bygga nytt eller kan vi anpassa befintliga byggnader för framtidens behov?

Tack alla ni som deltog och ett stort tack också till våra fina gäster Kristina Pettersson Post (Vasakronan) och Louise Samuelsson (Wallenstam ).

Webinar om framtidens mötesplatser

Sammanfattning

  • Pandemin påverkar oss alla men innebär också en stor och spännande möjlighet till nytänkande i Byggbranschen.
  • De förändringar som redan pågår, drivna av klimatfrågor och digitalisering, har fått ännu större fokus. Förändringstakten accelererar.
  • Bostadsområden behöver kompletteras med fler funktioner i närområdet, blandstaden flyttar också utanför stadskärnan. Bostäderna förändras för nya behov, arbetsplatser, avskildhet mm.
  • Kontor och andra ytor går ”från kvadratmeter till människa”. Färre på kontoret men glesare sittning kan ge plus-minus-noll i m2. Får vi en ny måttkultur framöver där yteffektivitet ges en bredare betydelse?
  • Vi går från multifunktionella ytor till zonering för att skapa säkrare miljöer.
  • Vården har länge jobbat med anpassningar av lokaler ur ett smittskyddsperspektiv – här finns lärdom att hämta t ex när det gäller materialval och rörelsemönster.
  • Utemiljöernas betydelse ökar – behovet att mötas flyttar ut från arbetsplatser och bostäder och behovet av grönytor ökar.

 

Hoppas att vårt webinar var givande! White består av hundratals experter inom områden som arkitektur, vård, stadsplanering, landskap, ljus, inredning, miljö och social hållbarhet. Vi är alltid nyfikna på vilka utmaningar ni står inför. Hör av dig så ses vi för en diskussion om hur vi kan hjälpa er framåt!
 

Vill du veta mer?

 
Kontakta gärna Saga Karlsson, arkitekt och utvecklingsansvarig för FoU nätverket Vård & hälsa, eller hitta fler kontaktpersoner på våra kontor
 

Dela gärna!