Ny WRL-rapport: Så kan besöksnäringen ställa om i spåren av pandemin

Reseförbud, restriktioner och distansarbete fortsätter att påverka besöksnäringen i stor skala. Pandemin har visat att människans klimatpåverkan kan bromsas och beteendeförändringar påskyndas. Därmed är detta en perfekt tid för besöksindustrin att agera och bidra till klimatomställningen.

 

Efterfrågan på livsmedel, energi och vatten har ökat konstant inom besöksnäringen. Och i jakt på tillväxt har flertalet hotell- och restaurangaktörer fortsatt att leverera efter de ökade behoven. Pandemin är därmed en unik möjlighet att ställa om och förändra branschen för en mer hållbar framtid, menar författarna till WRL-rapporten ”Transforming hospitality environments”. 

Besöksnäringen har en betydande inverkan på ekosystemet, lokal kultur och ekonomier, från byggnader och destinationer till omgivande närområden. Det finns otroligt många beröringspunkter och möjligheter att genomföra hållbara strategier och initiativ som inte bara driver omställningen mot cirkulära system, utan också bidrar till en minnesvärd kundupplevelse,
Margaret Steiner, arkitekt och projektledare på White

 

Rapporten har vi skrivit tillsammans med Royal Park Hospitality Hub och i den behandlar vi frågor som: Hur kan besöksnäringen övergå till ett nytänkande under en ekonomiskt ansträngd period? Vilka val inom sektorns fysiska miljöer kan uppmuntra en mer hållbar och medveten industri?

Vi befinner oss vid en avgörande och spännande brytpunkt där vi kan förändra vårt sätt att tänka, agera och prata om affärer. Där tanke, hjärta och handling sammanfogas på ett positivt sätt för att välja hur vi ska växa. Det möjliggör en bred kultivering av de stora frågorna för industrin, vilket leder till affärsmodeller och metoder som aldrig tidigare ansetts vara genomförbara.
Shereen Daver, medgrundare till Royal Park Hospitality Hub

Som helhet har branschen varit långsam med att anamma nya affärsmodeller och metoder på grund av de stora investeringar som krävs för att förnya befintliga platser i kombination med låga vinstmarginaler. I takt med att sociala värden förändras, och vikten av trygghet och gemenskap stiger, kommer den byggda miljöns betydelse alltid att förändras.

 

Här kan du ladda ned och läsa hela rapporten. Och här kan du läsa mer om White Research Lab.

Dela gärna!