Torns församlingsgård vinner Årets Fasad i kategorin Årets Nybyggnad

Igår avgjordes Mur- och Putsföretagens tävling Årets Fasad 2022 och i kategorin Årets Nybyggnad kammade Torns församlingsgård i Stångby hem vinsten. Församlingsgården är en om- och tillbyggnad av ett befintligt församlingshem ritat av White på uppdrag av Svenska kyrkan. Vinnaren hyllas av juryn för att vara ett lysande exempel på hur högt ställda krav gällande funktion, innovativ gestaltning och hänsyn till den omgivande miljön mynnar ut i ett resultat som kan lyfta ett helt samhälle.

Det är åttonde året som Mur- och Putsföretagen delar ut priset Årets Fasad. Priset syftar till att uppmärksamma byggande som bidrar till vackra, intressanta, spännande och hållbara hus. Projektet Torns församlingsgård består av två delar, en tidigare församlingssal som byggts om till kontorslokaler åt personalen och två nya volymer som ger plats åt en ny församlingssal och barn- och ungdomsverksamhet. Tillsammans bildar de en trelängad gård.

Vi är mycket glada över att projektet tilldelats priset Årets Fasad i kategorin Årets Nybyggnad. Vårt arbete med gestaltning och detaljer i kombination med det goda samarbetet med beställare, konsulter, entreprenör och hantverkare har lett till det fina slutresultatet som vi är väldigt stolta över och som verksamheten trivs så bra i.
Rebecka Wijk, ansvarig arkitekt, White

Fredrik Nilsson och Rebecka Wijk i Torns Församlingsgård

Den nya församlingssalen har en fasad i mörkrött tegel och ett tak av skärmtegel. Murverket är homogent, utan rörelsefogar eller konsoler. Salen har ett långt takfönster i nock och i gaveln ett fönster med korsmotiv i fiberbetong, som båda vackert släpper in ljuset i rummet. En låg uppglasad volym ned en stomme av limträ binder samman den nya församlingssalen och den befintliga byggnaden.

Även Magasin X i Uppsala som är Sveriges största kontorsbyggnad i trä och ritat av oss på uppdrag av Vasakronan var nominerad i kategorin Årets Nybyggnad.

Läs mer om Torns församlingsgård.

Juryns motivering:
”Årets vinnare av nybyggnadspriset i Årets Fasad är ett lysande exempel på hur högt ställda krav gällande funktion, innovativ gestaltning och hänsyn till den omgivande miljön mynnar ut i ett resultat som kan lyfta ett helt samhälle. Och nog är det värt en omväg om man råkar befinna sig i närheten. Vinnarbidragets kvalitéer avslöjar ett arbete präglat av detaljnoggrannhet i såväl utformning som utförande där hantverket håller högsta klass. Vidare visar det vinnande bidraget betydelsen av ett väl fungerande och nära samarbete mellan projektets samtliga inblandade parter. Det är så här man vinner Årets Fasad inom nybyggnad. Ett välförtjänt och stort grattis till: Torns församlingsgård, Lund.”

Contact Person

Rebecka Wijk

Rebecka Wijk

Arkitekt

Malmö

+46 40 660 93 41

Dela gärna!