Sveriges största kontorshus i trä är invigt

Nu har Magasin X i Uppsala formellt blivit invigt. Huset som togs i bruk vid årsskiftet är Sveriges största kontorshus med trästomme och en föregångare för storskaligt och hållbart byggande.

Under invigningen som arrangerades av Vasakronan talade bland andra kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), Vasakronans VD Johanna Skogestig och landshövding Göran Enander. Från White deltog VD Alexandra Hagen och ansvarig arkitekt för Magasin X Anders Tväråna, som efterfrågade ännu högre krav från beställarna och att branschens aktörer började räkna klimatpåverkan lika noga som kronor och ören.

Magasin X har skyhöga hållbarhetsmål löper byggnadens miljöprofil genom allt från innovativa tekniska system för energiförsörjning och noggranna materialval, till klimatvänliga pendlingsmöjligheter. White har tillsammans med Vasakronan skapat de bästa möjliga förutsättningarna för att möta högt ställda hållbarhetskrav från dagens och framtidens hyresgäster.

Läs mer om projektet här.

Dela gärna!