Söderledskyrkan finalist till Svenska Ljuspriset

Söderledskyrkan i Farsta församling är klassad som kyrkligt kulturminne. Uppdraget att ge kyrksalen en ny belysning har präglats av lyhördhet inför såväl rummets gestaltning och kulturvärden, som inför verksamhetens nya behov av ljus. Nu är projektet finalist till Svenska Ljuspriset.

Söderledskyrkan som invigdes 1960 är ritad av Bengt Lindroos och Hans Borgström. Kyrksalens intrikata dagsljuslösning har varit en utgångspunkt för planeringen av den nya belysningen. Uppdraget har genomförts av en liten projektgrupp i samverkan med verksamheten. Projektet rymmer stor komplexitet genom att hantera såväl ljusets antikvariska värden, verksamhetens utvidgade program som dagsljusets förändring.

Vi är stolta över att belysningen i Söderledskyrkan uppmärksammas som finalist till Svenska Ljuspriset. Ett fint samarbete med Svenska kyrkan och inom den lilla projektgruppen har lett till ett lyckat resultat. Det är glädjande att belysning planerad som en integrerad del av arkitekturen, som lyfter befintliga värden och dagsljusets kvaliteter uppmärksammas.
Malin Alenius, ansvarig ljusdesigner på White Arkitekter

Dags- och kvällsscenario

Ljusuppdraget gällde ursprungligen den uttjänta och energikrävande korbelysningen, men växte under projektets gång till att innefatta såväl långhusets kyrkbänkar, dopfunt samt nya ljusscenarier i hela kyrksalen. Uppdraget startade med en förstudie som analyserade kyrksalens kulturvärden kopplat till ljus, kartlade ursprunglig och tillkommande belysning samt analyserade verksamhetens behov av ljus genom en workshop med verksamheten.

 

Efter en förstudie och en noggrann analys, som visade på flera och ibland motstridiga behov som belysningen skulle hantera, landade vi i ett belysningsförslag som kortfattat innebar att rensa bort tillkommen belysning som var bländande och förtog det ursprungliga intrycket, samt att skapa ett tydligt dag- och kvällscenario och ljusscener för kyrkans olika ceremonier. Dagscenariot har utarbetades för att möta upp det starka dagsljuset och mildra hårda kontrasterna samtidigt som dagsljusupplevelsen bevarats. Under kvällen sänks ljusnivån för att skapa ett intimare kvällscenario.

 

Armaturplaceringar och en projektritad träarmatur har tagits fram i samråd med antikvarie. Resultatet av projektet är en ljusutformning som inordnar sig i rummets gestaltning, som följer det naturliga ljuset förändring och som genom ett antal scener är medskapande i kyrkans ceremonier.

 

Tävlingen lyfter fram intressanta kvaliteter

Svenska Ljuspriset är en årlig tävling arrangerad av de tre belysningssällskapen: Sydsvenska, Västsvenska och Svenska Belysningssällskapet tillsammans med tidningen Ljuskultur. Juryn bedömer såväl visuella, estetiska, funktionella, tekniska, som driftsekonomiska aspekter och vill lyfta fram projekt eller delar av projekt som har intressanta kvaliteter vad gäller tekniska lösningar, gestaltning, brukaraspekter eller driftsekonomi.

 

I år delas priset för första gången ut i separata klasser för utomhus- och inomhusprojekt. Totalt sex projekt har gått till finalen och vinnaren koras under festliga former under Ljusdagens galamiddag den 5 september.

Om projektet

Beställare: Svenska kyrkan, Farsta församling

Belysningsplanerare: White Arkitekter genom Malin Alenius, ansvarig ljusdesigner, och Clara Fraenkel, uppdragsledare

Antikvarie: Cecilia Pantzar, Bjerking (numera Pantzar och Jancke AB)

Söderledskyrkans representant: Ola Ragnar

Elkonsult: Nymans elektriska, Niklas Evander

Elentreprenör: Nymans elektriska

Belysningsleverantör: Erco

Dela gärna!