Söderleds­kyrkan

Söderleds­kyrkan

Söderledskyrkan, invigd 1960, ritad av Bengt Lindroos och Hans Borgström är klassad som kyrkligt kulturminne. Kyrkorummet har en intrikat ljusbehandling där såväl dagsljus som ursprunglig belysning planerats som en integrerad del av arkitekturen. Uppdraget att ge kyrkorummet en ny belysning har präglats av lyhördhet inför såväl rummets gestaltning och kulturvärden som inför verksamhetens nya behov av ljus.

Kund: Svenska kyrkan, Farsta församling
Status: Färdigställt 2020
Foto: Johan Elm
Film:
Anders Bobert

Trots projekts relativt lilla skala rymmer det stor komplexitet genom att hantera såväl ljusets antikvariska värden, verksamhetens utvidgade program och dagsljusets förändring för att skapa en lyhörd ljusgestaltning som inordnar sig i rummets arkitektur och som genom ett antal scenarier samspelar med kyrkans ceremonier och med dagsljusets förändring.

Ljusuppdraget gällde ursprungligen den uttjänta och energikrävande korbelysningen, men växte under projektets gång till att innefatta såväl långhusets kyrkbänkar, dopfunt samt nya ljusscenarier i hela kyrksalen. Uppdraget startade med en förstudie som analyserade kyrksalens kulturvärden kopplat till ljus, kartlade ursprunglig och tillkommande belysning samt analyserade verksamhetens behov av ljus genom en workshop med verksamheten.

Efter en förstudie och en noggrann analys, som visade på flera och ibland motstridiga behov som belysningen skulle hantera, landade vi i ett belysningsförslag som kortfattat innebar att rensa bort tillkommen belysning som var bländande och förtog det ursprungliga intrycket av integrerad belysning samt att skapa ett tydligt dag- och kvällscenario och ljusscener för kyrkans olika ceremonier.

Dagscenariot har utarbetades för att möta upp det starka dagsljuset och mildra hårda kontrasterna samtidigt som dagsljusupplevelsen och bevarats. Tidigare hade läsljus i kyrkbänkarna åstadkommits genom reflekterat ljus från taket vilket skapade en orolig ljusbild. Vi ersatte det med ett nedåtriktat ljus från taket så att ljusnivån kunde sänkas och ett intimare kvällsscenario skapas.

Armaturplaceringar och en projektritad träarmatur har tagits fram i samråd med antikvarie. Resultatet av projektet är en ljusutformning som inordnar sig i rummets gestaltning, som följer det naturliga ljuset förändring och som genom ett antal scener är medskapande i kyrkans ceremonier.

Kontakt & Team

Malin Alenius

ansvarig ljusdesigner

Clara Fraenkel

uppdragsledare

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...