Socialministern besöker Södra Älvsborgs Sjukhus

Igår besökte socialminister Lena Hallengren Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås i samband med invigningen av sjukhusets nya Kunskapscentrum. Ansvarig arkitekt, Cristiana Caira, var på plats när ministern fick se Sveriges modernaste infektionsenhet och prisbelönta Psykiatrins kvarter som vi har gestaltat.

Under besöket fick Lena Hallenberg och hennes delegation sätta kvarteret i en kontext utifrån vårdens arkitektur.

Vårdens lokaler är hävstång till nya och förändrade arbetssätt. Psykiatrins kvarter är ett utmärkt exempel på hur profession, brukare och arkitekter kan skapa unika förutsättningar till förbättrad hälsa.
Boubou Hallberg, sjukhusdirektör Södra Älvsborgs Sjukhus

En viktig del vid skapandet av Psykiatrins kvarter vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås var att avstigmatisera den psykiatriska vården och dess patienter. För Cristiana Caira, som arbetat med projektet i många år, var det en överväldigande upplevelse att besöka byggnaden igen.

– Dagsljuset flödar in i byggnaden. Varma träslag skänker lugn och värme och inredningen och konsten bidrar till en lekfull och attraktiv interiör. Under besöket fick vi träffa personal från olika enheter som berättade om hur de bedriver vårdutvecklingen för att höja kvaliteten, stötta patienter och rädda liv, säger Cristiana Caira.

Det är uppenbart att byggnaden är en möjliggörare för en kontinuerlig vårdutveckling och hur viktigt det är med generalitet och flexibilitet i planeringen av vårdlokaler. Framtidssäkring och evidensbaserad utformning är nycklarna.
Cristiana Caira, ansvarig arkitekt

Ambitionen vid utformningen av Psykiatrins kvarter var att skapa en klinik som inte upplevs som en stängd institutionell anläggning. Genom nära dialog med användarna utformades kliniken för att främja patientens oberoende, frihet och självansvar och värna om dennes integritet. Läs mer om projektet här.

Kontaktperson

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Nyckelkundansvarig

Göteborg

+46 31 60 87 77

Dela gärna!