Skolan som ger elever mer tid i friska luften

Whites förslag till en ny skola i tyska staden Mannheim har fått ett hedersomnämnande i en tysk arkitekttävling.

Konceptet för den nya skolan grundar sig i forskning kring lärande och fysisk aktivitet. För att ge barnen de bästa förutsättningarna för lärande anses därför utomhusmiljön som lika viktig som inomhusmiljön och ger skoldagen en lustfylld rytm av koncentration, lek, vila och rörelse.

Skolan, en träkonstruktion, har en tydlig gestaltning. Dess form ger optimal ljusföring och bidrar till minskad elförbrukning. En central ljusgård förser skolans inre lokaler med dagsljus och alla klassrum är riktade mot lugna små innergårdar. Gårdarna används också för utomhuslek av de minsta barnen.

Byggnaden uppförs med giftfria och naturliga material.

Utemiljön på skolgården lockar oavsett årstid och väder, oavsett hur många – och vilka – barn som vistas på gården samtidigt. För att täcka in allas behov har utemiljöerna gestaltats i tre olika zoner som erbjuder allt från klätterväggar, kullar och tunnlar till lugna och avskärmade platser som upplevs som tillgängliga, säkra och trygga. Här finns något för att stimulera varje sinne.

Skolans struktur och verksamhet utgår från en central gård, där genvägar till skolans olika lokaler ökar barnens tid i friska luften. En pergolaliknande trästruktur bildar vackra rum för rörelse och lek. Den innehåller aktiviteter som gungor, rep och klättring och även tekniska funktioner för solavskärmning eller energitillförsel.

Byggnaden får ett svajande grönt tak med olika gräs- och örtarter. På taket finns elpaneler och en odlingsyta med både fågelholkar och insektshotell. För att främja biodiversitet och naturpedagogik planteras ett urval av arter som lockar pollinationer. Olika trädarter planteras på gården och klätterväxter får växa fritt över den lugna zonens pergola.

Konceptet för den nya skolan är baserat på fyra olika forskningsfält kring fysisk aktivitet och hälsa, fysisk aktivitet och lärande, utomhuslärande samt psykosocial utveckling. Förslaget utvecklades tillsammans med vår tyska samarbetspartner Günther Hermann Architekten, som vi arbetar med i Campus Feuerbach-projektet i Stuttgart.

Dela gärna!